×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

ЗНАЧИМИ ДЕЛА ВЛЕЗЛИ В СЪДА В КРАЯ НА 2012

Вторник, 15 Януари 2013 02:51

А. М. – от гр. Истанбул, Република Турция, за това, че:
На 09.09.2012 г., около 12,00 ч., на ГКПП-Лесово, с лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Голф Плюс” с рег.№ В 32-RXZ, на трасе „Изход” от Република България към Република Турция, направил опит да пренесе през границата на страната без знанието и разрешението на митниците, стоки за търговски цели в големи размери - 6. 041 кг злато проба /585/, отговаряща на 14 карата, стара изработка за претапяне, на обща стойност 296 009 лева, като деянието е останало незавършено поради независещи от дееца причини - извършена щателна митническа проверка от служители на Митница-Бургас при Митнически пункт-Лесово
- прест. по чл.242 ал.1 буква ”д” вр. Чл.18 ал.1 от НК.

К. К. Д. – от с. Челник, обл. Ямбол, за това, че:
На 13.04.2012 г., към 14.00 ч., в землището на с. Асеново, обл. Ямбол в разорана нива, находяща се в района на язовир „Асеново 2” е търсил археологически обекти, без съответно разрешение, като е използвал техническо средство - металотърсач със сериен № 7269-6300-011.
- престъпление по чл.277а ал.3 вр. ал.1 от НК.

ХР. ХР. К. - от гр.Елхово, обл.Ямбол, за това, че:
На 13.05.2010 год. и на 03.06.2011 год., действайки при условията на продължавано престъпление, пред ОС”Земеделие” – „Тунджа-Ямбол” - гр.Ямбол и ОД на ДФ”Земеделие” – гр.Ямбол, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане” e представил неверни сведения в Заявления по чл.32, ал.1, чл.41, ал.2 и чл.46, ал.1 от Закона за подпомагане на земеделските производители /ЗПЗП/ – форма за физически лица с УИН 28/210510/38746 и УРН 221895, и УИН 28/180511/55386 и УРН 221895, в приложените към тях таблици за идентификация на използваните през стопанската 2009/2010 г. и през стопанската 2010/2011 год. парцели и в приложените за тях по чл.32, ал.2 от ЗПЗП карти на блокове на земеделски стопанства /БЗС/, че през стопанската 2009/2010 год. и през стопанската 2010/2011 год. ползва и стопанисва тези блокове земеделски стопанства /парцели/ в тяхната цялост, без да ползва и стопанисва през стопанската 2009/2010 год. БЗС /парцели/ и части от тях с обща площ от 71,52 ха. и без да ползва и стопанисва през стопанската 2010/2011 год. БЗС /парцели/ и части от тях с обща площ от 69 ха. в съответствие със заявеното /посочено и декларирано/ тяхно предназначение, за да получи за тях директни плащания по схема за единно плащане на площ /СЕПП/ в размер на 28 541,96 лв., съставляващи средства, предоставени от Европейския съюз /ЕС/ на българската Държава от Европейски фонд за гарантиране в земеделието /ЕФГЗ/, държавно подпомагане за насърчаване ползването на земеделската земя и развитие на производството на земеделска продукция в необлагодетелствани райони /НР-2-различни от планинските/ в размер на 3 063,64 лв., съставляващи средства, предоставени от ЕС на българската държава от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/ и държавно подпомагане за насърчаване ползването на земеделската земя и развитие на производството на земеделска продукция в местата по Натура 2000, както и за намаляване нивото на обезлюдяване в тези райони - мярка 213-Натура 2000 г. в размер до 1 029,06 лв., съставляващи средства, предоставени от ЕС на българската държава от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/
- престъпление по чл.248а, ал.2, вр.ал.1, вр.чл.26, ал.1 от НК.

М. А. М. – от гр. Ямбол, за това, че:
На 28.03.2012 г. е държал в жилището си в гр. Ямбол, ул.”Цар Освободител” № 3, вх.А, ет.4, ап.8 повече от 3 археологически обекта – 20 броя монети и предмети – културни ценности по смисъла на чл.7/1/ и чл.146/1/ от Закона за културното наследство, които не са идентифицирани и регистрирани по съответния ред, предвиден в Закона за културното наследство, всички на стойност 327 американски долара /479,54 лв./ и 375 евро /733.44 лв./, общо 1 212.98 лева по курса на БНБ за 28.03.2012 г.  
– престъпление по чл.278, ал.6, предл.3 от НК.

Д. Ю. А. – от гр. Ямбол, за това, че:
През периода 16.06.2011 г. – 20.06.2012 г., системно е пренасял през границите на страната от Република Турция за Република България през Митнически пункт Лесово цигари без акцизен бандерол, без знанието и разрешението на митниците, на обща стойност 2 271.30 лв./две хиляди двеста седемдесет и един лев и тридесет стотинки/.
- престъпление по чл. 242, ал.1, буква „а” от НК.

Ю. Х. Ю. - от гр.Ямбол, за това, че:
В периода от 24.01.2011 г. – 30.07.2012 г., включително, системно занимаващ се с такава дейност, е пренесъл през границите на страната от Република Турция в Република България през МП „Лесово”, без знанието и разрешението на митниците, акцизни стоки без бандерол – 10 620 къса цигари, различни марки и 14 кг тютюн нарязан, насипен, без установени марка и произход, на обща стойност 5 385,10 лв., като за пренасянето им е използвал и моторни средства – л.а. „Рено Еспейс” с рег. № У 9308 АК, л.а. „Ланчия Капа” с рег. № У 6410 АН, л.а. „Ланчия Капа” с рег. № В 9880 РА и л.а. „Форд Мондео” с рег. № У 0087 АВ
- престъпление по чл.242 ал.1 буква ”а” от НК.

С. А. Ю. – от гр. Ямбол, за това, че:
През периода 16.03.2011 г. – 25.09.2011 г., системно е пренасяла през границите на страната без знанието и разрешението на митниците от Република Турция за Република България през МП „Лесово” цигари без акцизен бандерол на обща стойност 641.10 лева /шестотин четиридесет и един лева и десет стотинки/
- престъпление по чл. 242, ал.1, буква „а” от НК.

СТ. ПЛ. Д. - роден в гр.Пловдив, живущ в гр.Ямбол, за това, че:
На 01.04.2012 г., около 16.00 ч., по пътя между с.Венец, обл.Ямболска и с.Лозенец, обл.Ямболска, при управление на МПС – л.а.”Тойта Хайлукс” с ДК № С 06-33 ХС, собственост на „Ейч Ви Би Ауто Лизинг” – ЕООД, гр.София, е нарушил правилата за движение, визирани в разпоредбите на чл.5, ал.1, т.1, чл.20, ал.2, чл.25, ал.1, чл.25, ал.2, изр.1, чл.42, ал.2, т.2 и чл.43, т.4 от ЗДП, в резултат на което предизвикал ПТП с л.а.”Ровер 400” с ДК № А 13-82 КН, собственост на Ст. Щ. Д. от гр.Бургас и по непредпазливост причинил смъртта на Г. Д. Д. от гр.Бургас, както и средни телесни повреди на повече от едно лице, а именно: две средни телесни повреди на Ст. Щ. Д. от гр.Бургас, изразяващи се в 1. счупване на пета дланна кост на лявата ръка, причинило трайно затрудняване движението на горния ляв крайник за около 1,5-2 месеца при обичаен ход на развитие на оздравителните процеси и 2. счупване на дисталния край на малкия пищял на лявата подбедрица, причинило трайно затрудняване движението на долния ляв крайник за около 2-3 месеца при обичаен ход на развитие на оздравителните процеси, както и две средни телесни повреди на В.В. Ив., изразяващи се в: 1. състояние на травматичен шок, в което е изпаднал вследствие контузия на главата, разкъсно-контузни наранявания на меките тъкани в областта на главата и счупване на дясното бедро, довело до разстройство на здравето, временно опасно за живота и 2. счупване на диафизата на дясната бедрена кост, причинило трайно затрудняване движението на долния десен крайник за около 7-8 месеца при обичаен ход на развитие на оздравителните процеси
- престъпление по чл. 343, ал.4, вр.ал.3, б.”б”, предл.1, вр.ал.1, б.”в”, вр.чл.342, ал.1 от НК.

Л. С. А. - от гр.Ямбол, за това, че:
За времето от 13.04.2011 г. до 17.03.2012 г., включително, през ГКПП – Капитан Андреево, обл.Хасково и ГКПП – Лесово, обл.Ямбол, системно занимаваща се с такава дейност, е пренесла през границата на страната от Р Турция в Р България, без знанието и разрешението на митницата, стоки – общо 8420 къса цигари различни марки без акцизен бандерол - на обща стойност 1842,90 лв., като за пренасянето им е използвала и моторни превозни средства – л.а. „БМВ 316И” с рег. № СА 66 03 РМ и л.а. „Опел Тигра” с рег. № У 55 14 АН
- престъпление по чл.242, ал.1, б.”а” от НК.

Н. Р. Р. - от гр.Сливен, в това, че:
Поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност, причинил смъртта на П.Ив.Ст. от гр.Ямбол, настъпила в 00,02 ч. на 08.02.2010 год., в гр.Ямбол, като във времето след 22,30 ч. на 05.02.2010 год. до 00,02 ч. на 08.02.2010 год., в качеството си на лекар, кардиолог в „Специализирана болница за активно лечение по кардиология Ямбол” ЕАД - гр.Ямбол нарушил, неизпълнил и неследвал общоприетите от медицинската наука и практика професионални правила и установените, наложени и приложими добри медицински практики и лечебен алгоритъм, което е довело до нестабилна и неовладяна хемодинамика в резултат на продължаваща тампонада и съпътстващ остър миокарден инфаркт и до настъпването на тежка хипотония и ритъмно-проводни нарушения, които от своя страна са довели до остра сърдечна недостатъчност и исхемичен мозъчен инсулт от хипотония, съчетана неблагоприятно с анемия /или емболия/, довело до запушване на клон от мозъчна артерия - причина за смъртта на пострадалия П. Ст.
- престъпление по чл.123, ал.1 от НК.

ИВ. Ж. К. – от гр. Ямбол, за това, че:
През м. януари 2012 г. в гр. Ямбол е придобил и до 27.09.2012 г. си служил с подправен платежен инструмент – държавна ценна книга – годишен винетен стикер за 2012 г. „Г-12”, категория „К-З” със сериен № 0010432, при управление на лек автомобил „Хонда Сивик” с рег. № У 7114 АН, лична собственост,  като е знаел, че е подправен,
- престъпление по чл. 244, ал.1, предл.3, вр.чл.243, ал.2 от НК.

ХР. П. Т. – от гр. Ямбол,  за това, че:
На 26.05.2011 г. в качеството си на управляващ и представляващ ЕТ „Аурихалк-Христо Терзиев” – гр. Ямбол, е представил пред ОС „Земеделие – „Тунджа – Ямбол” – гр. Ямбол и ОД на ДФ „Земеделие” – гр. Ямбол, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане”, неверни сведения в Заявление – форма за юридически лица по чл.32, ал.1, чл.41, ал.2 и чл.46, ал.1 от Закона за подпомагане на земеделските производители /ЗПЗП/ с УИН 28/280511/55919 и УРН 539041, в приложената към него таблица на използваните през стопанската 2010/2011 г. парцели и в приложената по чл.32, ал.2 от ЗПЗП карта на блок на земеделско стопанство /БЗС/ с № 44149-49-3 със заявена площ от 2,62 ха., съставляващ парцел № 44149-49-3-1 /32491579/ в землището на с. Лозица, община Сунгурларе, област Бургас, че през стопанската 2010/2011 г. ползва и стопанисва този блок на земеделско стопанство /парцел/ в неговата цялост, без да го ползва и стопанисва през стопанската 2010/2011 г. в съответствие с така заявеното, за да получи за него директни плащания по схема за единно плащане на площ /СЕПП/ в размер на 586.93 лв. – представляващи средства, предоставени от Европейския съюз /ЕС/ на българската държава от Европейски фонд за гарантиране в земеделието /ЕФГЗ/, държавно подпомагане за насърчаване ползването на земеделската земя и развитие на производството на земеделска продукция в необлагодетелствани райони /НР-2-различни от планинските/ в размер на 358.84 лв., представляващи средства, предоставени от ЕС на българската държава от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/ - престъпление по чл.248а, ал.3, вр.ал.2 от НК,
- престъпление по чл. 248а, ал.3, вр.ал.2 от НК.

СТ. Н. Л. - от гр.Ямбол, за това, че:
На 05.06.2012 год., в гр.Ямбол, около 22,05 часа, на пешеходна пътека на кръстовище на ул.”Димитър Благоев” с ул.”Арда”, след магазин „БИЛЛА” и до бл.№ 7 на ул.”Д.Благоев” при управление на автобус марка и модел „GULERYUZ COBRA GD 272 LF” с ДК№ CA 9916 MА, със скорост на движение от 61 км.ч и с посока на движение от ж.п.гара-Ямбол към стоматологична клиника и площад „Боровец”, по ул.”Д.Благоев” на града е нарушил правилата за движение по пътищата, установени в разпоредбите на: чл.5, ал.1, т.1; чл.5, ал.2, т.1; чл.21, ал.1 и чл.119, ал.1 от ЗДв.П и по непредпазливост е причинил смъртта на Д. Т. Н. от гр.Ямбол,
– престъпление по чл.343, ал.1, б.”в”, вр.чл.342, ал.1 от НК.

А. Р. ИЛ. - от гр. Ямбол, за това, че:
За периода от време на 30.03.2011 г. до 06.06.2012 г. при преминаване на Митнически пункт – Лесово, област Ямбол, през трасе вход за леки автомобили от Р Турция за Р България, ползвайки л.а. марка „Форд”, модел „Експорт” с рег.№ У0358АМ и с л.а. марка „Опел”, модел „Астра” с рег.№ У0872АК, е пренесяла през границата на страната /от Р Турция в Р България/ без знанието и разрешението на митниците акцизни стоки без бандерол - 1 640 къса цигари от различни марки и 26.5 кг тютюн нарязан насипен, без установени марка и произход, като  системно се е занимавала с такава дейност, всичко на обща стойност - 6 783.80 лв.,
- престъпление по чл.242, ал.1, буква „а” от НК.

Г. ИВ. СЛ. – от гр. Ямбол, за това, че:
През периода м. септември – м. октомври 2010 г. в гр. Ямбол в качеството си на длъжностно лице – Кмет на Община Ямбол умишлено не е положил достатъчно грижи за ръководството, управлението, стопанисването и запазването на повереното му имущество – в нарушение на клаузите на договор Рег.№ ДГ 04/0052 от 17.09.2010 г. с „Ростер“ ООД – гр. Смолян за разрушаване и премахване на сградата на блок 20 в ж.к. „Райна Княгиня“ в гр. Ямбол I. „Предмет и срок на договора, т.1“ в частта му – „Изпълнителят приема да извърши… извозване и депониране на всички строителни отпадъци“ – е предоставил в разпореждане на „Ростер“ ООД – гр. Смолян строителните отпадъци от разрушаването на сградата – стомана като вторична суровина с тегло 544 929.84 кг на стойност 227 780.74 лв. и бетонови отпадъци – инертен материал с тегло 14 725.694 кг на стойност 62 816.56 лв., на обща стойност 290 597.30 лв. и от това са последвали значителни щети за Община Ямбол в размер на 290 597.30 лв., като деянието е в „особено големи“ размери и представлява „особено тежък“ случай и не съдържа признаците на по-тежко престъпление,
- престъпление по чл. 219, ал.4, вр.ал.3,вр.ал.1 от НК.

ИВ. Д. ИВ. – от с. Камен, обл. Сливен, за това, че:
На 26.11.2012 г., към 11.40 часа на път № II-53, км 137+800 под надлез на АМ ТРАКИЯ, предложил подкуп – пари в размер на 100 лева, /банкнота с номинал 100 лева, № АГ4323143/, на длъжностно лице, което заема отговорно служебно положение на полицейски орган – В. Й. В. – младши автоконтрольор в РУП-ТУНДЖА-ЯМБОЛ, за да не извърши действие по служба – да не състави АУАН за извършени нарушения на ЗДП,
- престъпление по чл.304а от НК.

ИЛ. М. Д. - от с.Орлов дол, общ.Тополовград, за това, че:
На 20.07.2012 г., около 23,00 ч., в с.Орлов дол, общ.Тополовград, обл.Хасково, е отвлякъл А. Ив. Д., от същото село, която не е навършила 18 години, като принудително я е отвел от центъра на селото в къща, намираща се на ул.“Любен Каравелов“ № 2, като употребил сила, изразяваща се в хващане и дърпане за дясната ръка, като деянието представлява опасен рецидив,
- престъпление по чл.142, ал.3, т.1, предл.2, вр.ал.2, т.3, предл.2, вр.ал.1, вр.чл.29, ал.1, б.“а“ от НК;

За времето от 20.07.2012 г. до 22.07.2012 г., в с.Орлов дол, общ.Тополовград, обл.Хасково, в къща, намираща се на ул. “Любен Каравелов“ № 2, противозаконно е лишил от свобода непълнолетната А. Ив. Д., заключвайки входната врата на къщата с катинар, без нейно съгласие,
- престъпление по чл.142а, ал.3, предл.3, вр.ал.1 от НК;

Действайки при условията на продължавано престъпление, за времето 20.07.2012 г. - 22.07.2012 г., в с.Орлов дол, общ.Тополовград, обл.Хасково, в къща, намираща се на ул.“Любен Каравелов“ № 2, се е съвкупил с лице от женски пол – А. Ив. Д., от с.Орлов дол, общ.Тополовград, като я принудил към това със сила, изразяваща се в дърпане на ръцете и косата и заплашване, че ако избяга от къщата, ще я намери и отново ще я върне там, като изнасилената не е навършила 18 години и деянието представлява опасен рецидив,
- престъпление по чл.152, ал.3, т.5, вр.ал.2, т.1, вр.ал.1, т.2, вр.чл.26, вр.чл.29, ал.1, б.“а“ от НК.

Г. Е. В. - от гр.Ямбол, за това, че:
За периода от време на 21.07.2011 г. до 15.10.2012 г. при преминаване на МП – Лесово, област Ямбол, през вход за леки автомобили от Р Турция за Р България с лек автомобил марка „БМВ”, модел „318 ТДС” с рег.№ У7770АК, с л.а. марка „Фолксваген”, модел „Пасат” с рег.№ У0579АМ, с л.а. марка „Опел”, модел „Синтра” с рег.№ А8864АК, е пренесъл през границата на страната /от Р Турция в Р България/ без знанието и разрешението на митниците акцизни стоки без бандерол – 9 760 къса цигари от различни марки и 10 00 гилзи за цигари на обща стойност 2 529.60 лв., като системно се е занимавал с такава дейност,
- престъпление по чл.242, ал.1, буква „а” от НК.

О. И. А. – гражданин на Р Молдова и Р България, за това, че:
На 20.09.2012 г., около 20.10 ч., на ГКПП „Лесово" на трасе „Вход", от Република Турция към Република България е пренесъл през границата на Република България, без знанието и разрешението на митниците, стоки за търговски цели, на обща стойност 150 485.20 лв., като пренесените стоки са в големи размери и за пренасянето им е използвано МПС - микробус, марка „Мерцедес", модел „Спринтер", с молдовска регистрация № ТК АК 262
- престъпление по чл. 242, ал. 1, б. "д" от НК.

П. ДМ. К. - гражданин на Р.Молдова и на Р.България, за това, че:
На 07.10.2012 г., около 18,30 ч., през ГКПП-Лесово, област Ямбол с товарен автомобил марка „Мерцедес”, модел 310 D, с рег.№ GEBB379 е пренесъл през границата на страната /от Р. Турция в Р. България/ без знанието и разрешението на митницата стоки за търговски цели в големи размери: цигари „Ashima”, без бандерол за платен акциз с надпис „For duty free sales only” – 212 400 къса, или 10 620 кутии на стойност 79 650 лв. с дължим за тях акциз в размер на 18 319,50 лв.; цигари „Capital” без бандерол за платен акциз – 88 000 къса, или 4 400 кутии на стойност 33 000 лв. с дължим за тях акциз в размер на 7 590 лв. и цигари „Kingsboro” без бандерол за платен акциз – 4 400 къса, или 220 кутии на стойност 1 650 лв. с дължим за тях акциз в размер на 379,50 лв., всички на обща стойност 114 300 лв. и общ размер на дължимото за тях акцизно задължение – 26 289 лв.
– престъпление по чл.242, ал.1, б.”д” от НК.

В. Г. Г. - гражданин на Р.Молдова и на Р.България, за това, че:
На 07.10.2012 г., около 18,30 ч., през ГКПП-Лесово, област Ямбол с товарен автомобил марка „Мерцедес”, модел 316 CDI, с рег.№ GEBB060 е пренесъл през границата на страната, от Р. Турция в Р. България, без знанието и разрешението на митницата стоки за търговски цели в големи размери: цигари „Ashima”, без бандерол за платен акциз с надпис „For duty free sale only” – 190 000 къса, или 9 500 кутии на стойност 71 250 лв. с дължим за тях акциз в размер на 16 387,50 лв. и цигари „Marble” без бандерол за платен акциз с надпис „For duty free sale only” – 100 000 къса, или 5 000 кутии на стойност 37 500 лв. с дължим за тях акциз в размер на 8 625 лв., всички на обща стойност 108 750 лв. и общ размер на дължимото за тях акцизно задължение – 25 012,50 лв.
– престъпление по чл.242, ал.1, б.”д” от НК.

ДМ. Г. К. - гражданин на Р.Молдова и на Р.България, за това, че:
На 07.10.2012 г., около 18,30 ч., през ГКПП-Лесово, област Ямбол с товарен автомобил марка „Мерцедес Бенц”, модел „Спринтер”, с рег.№ GEBB242 е пренесъл през границата на страната, от Р. Турция в Р. България, без знанието и разрешението на митницата стоки за търговски цели в големи размери: цигари „Ashima”, без бандерол за платен акциз с надпис „For duty free sale only” – 13 000 къса, или 650 кутии на стойност 4 875 лв. с дължим за тях акциз в размер на 1 121,25 лв.; цигари „Marble” без бандерол за платен акциз с надпис „For duty free sale only” – 184 000 къса, или 9 200 кутии на стойност 69 000 лв. с дължим за тях акциз в размер на 15 870 лв. и цигари „Capital” без бандерол за платен акциз – 86 000 къса, или 4 300 кутии на стойност 32 250 лв. с дължим за тях акциз в размер на 7 417,50 лв., всички на обща стойност 106 125 лв. и общ размер на дължимото за тях акцизно задължение – 24 408,75 лв.
– престъпление по чл.242, ал.1, б.”д” от НК.

Й. Г. Л. – от гр.Ямбол, за това, че:
На неустановен точен ден през месец февруари 2012 г. в гр.Ямбол е придобил 3 броя държавни ценни книжа - годишни винетни стикери за леки автомобили категория К-3 с номера: № 0010293, № 0010296, № 0010275, категоризирана съгласно разпоредбата на чл.10а, ал.7, т.3 от ЗП, като на 21.05.2012 г. е прокарал в обръщение в гр.Ямбол този с № 0010296, поставяйки го на предното стъкло на л.а. марка «Ситроен», с рег. № У 16-65 АМ и си е служил до 23.08.2012 г. с тези с номера: № 0010293 и № 0010275, поставяйки ги на личните си автомобили, съответно винетен стикер с № 0010293 на л.а. марка «Рено Клио», с рег. № У 87-32АН, и винетен стикер с № 0010275 на л.а. «Фиат Дукато» с рег.№ У 89-29 АК, като е знаел, че трите винетни стикера са подправени /неистински/
- престъпление по чл.244, ал.1, вр.чл.243, ал.2, т.2 от НК.

А. Х. А. – от гр. Ямбол, за това, че:
За времето 11.07.2011 г. – 12.03.2012 г., системно занимавайки се с тази дейност е пренесъл през границите на страната на ГКПП „Лесово”, стоки – цигари различни марки, на обща стойност 947 лева,
 - престъпление по чл.242 ал.1 б.А от НК.

Г. Д. Т. - от гр.Елхово, обл.Ямбол, за това, че:
На 25.03.2011 г. и на 06.06.2011 г., в гр.Елхово, пред ОСЗ - Елхово и ДФ „Земеделие” – РА – Ямбол, на основание чл.32 от Закона за подпомагане на земеделските производители /ЗПЗП/, е подал общо заявление за подпомагане с вх. № 16567995 и УИН 28/290311/46287, с УРН по ИСАК 484451 за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ /СЕПП/ и Схемата за национално доплащане на площ /СНД/, като е приложил към заявлението и таблица на използваните парцели 2011 г. – 8 бр. парцели и 8 бр. карти на БЗС, като в посочените по-горе документи е представил неверни сведения, че през стопанската 2010 г. – 2011 г. е ползвал и обработвал 6 бр. земеделски парцели в землището на с.Малък манастир, общ.Елхово обл.Ямбол, с обща площ на всички земеделски парцели 6,54 ха, за да получи средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз – Европейски фонд за гарантиране на земеделието /ЕФГЗ/ и такива, предоставени от Европейския съюз на българската държава – Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/
- престъпление по чл.248а, ал.2, вр.ал.1 от НК.

Р. Я. К. - от с.Малко Шарково, обл.Ямбол, за това, че:
На 13.05.2011 г. и на 31.05.2011 г. пред ОС „Земеделие” – гр. Болярово, област Ямбол и ОД на ДФ „Земеделие”- гр. Ямбол, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане” е представил неверни сведения в съответно: Заявление по чл.32, ал.1, чл.41, ал.2 и чл.46, ал.1 от Закона за подпомагане на земеделските производители /ЗПЗП/ с УИН 28/250511/55598 и УРН 535504, в приложената към него таблица за идентификация на използваните през стопанската 2010/2011 г. парцели и в приложените по чл.32, ал.2 от ЗПЗП карти на блокове на земеделски стопанства /БЗС/; в Заявление по чл.32, ал.1, чл.41, ал.2 и чл.46, ал.1 от Закона за подпомагане на земеделските производители /ЗПЗП/ с УИН 28/250511/55598 и УРН 535504, в приложената към него таблица за идентификация на използваните през стопанската 2010/2011 г. парцели и в приложените по чл.32, ал.2 от ЗПЗП карти на блокове на земеделски стопанства /БЗС/, за да получи за тях директни плащания по схема за единно плащане на площ /СЕПП/ в размер на 5 634,10 лв., съставляващи средства, предоставени от Европейския съюз /ЕС/ на българската Държава от Европейски фонд за гарантиране в земеделието /ЕФГЗ/ и плащания за природни ограничения на земеделски стопани в райони, различни от планинските /НР2/ в размер на 1210,03 лв., съставляващи средства, предоставени от ЕС на българската държава от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/, всичко в общ размер на 6 844,13 лв.  
  - престъпление по чл. 248а, ал.2, вр.ал.1 от НК.

Н. СТ. М. – от гр. Елхово, област Ямбол за това, че:
На 26.04.2011 г., пред ОС „Земеделие” – гр. Болярово, област Ямбол и ОД на ДФ „Земеделие” – Отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане” – гр. Ямбол, е представил неверни сведения – Заявление за подпомагане по чл.32, ал.1, чл.41, ал.2 и чл.46, ал.1 от Закона за подпомагане на земеделските производители /ЗПЗП/ с УИН 28/290411/52109 и УРН 369526, в приложената към него Таблица за идентификация на използваните през стопанската 2010-2011 г. парцели и в приложените по чл.32, ал.2 от ЗПЗП карти на блокове на земеделски стопанства /БЗС/, за да получи средства от фондове, предоставени от Европейския съюз на българската държава в общ размер на 3786,55 лв.
– престъпление по чл.248а, ал.2, вр.ал.1 от НК.

Read 1289 times
Rate this item
(1 Vote)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo