×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Пълният отчет на Прокуратурата

Понеделник, 16 Април 2012 03:14

за дейността на Окръжна прокуратура-Ямбол и Районните прокуратури в съдебния й район: РП-Ямбол, РП-Елхово и РП-Тополовград  за първото тримесечие на 2012 година


І.Обвинителни актове

През първото тримесечие на 2012 г. прокурорите от съдебния район на Окръжна прокуратура-Ямбол са внесли общо 153 обвинителни акта, с които са предадени на съд 215 лица, по прокуратури, както следва:
Окръжна прокуратура-Ямбол е внесла в съда 14 обвинителни акта, с които са предадени на съд 16 лица;
Районна прокуратура-Ямбол е внесла в съда 78 обвинителни акта, с които са предадени на съд 99 лица.
Районна прокуратура-Елхово е внесла в съда 54 обвинителни акта, с които са предадени на съд 88 лица.
Районна прокуратура-Тополовград е внесла в съда 7 обвинителни акта, с които са предадени на съд 12 лица.

ІІ. СПОРАЗУМЕНИЯ

През първото тримесечие на 2012 г. прокурорите от съдебния район на Окръжна прокуратура-Ямбол са внесли общо 26 споразумения срещу общо 39 лица, по прокуратури, както следва:
Окръжна прокуратура-Ямбол е изготвила 4 споразумения срещу 4 лица.
Районна прокуратура-Ямбол е изготвила 17 споразумения срещу 23 лица.
Районна прокуратура-Елхово е изготвила 2 споразумения срещу 2 лица.
Районна прокуратура-Тополовград е изготвила 3 споразумения срещу 10 лица.

ІІІ.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ.78А ОТ НК И НАЛАГАНЕ НА АДМ.НАКАЗАНИЕ
През първото тримесечие на 2012 г. прокурорите от съдебния район на Окръжна прокуратура-Ямбол са внесли общо 28 предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда и условията на чл.375 от НПК, вр.чл.78а от НК по отношение на 28 лица, по прокуратури, както следва:
Окръжна прокуратура-Ямбол е внесла в съда 2 предложения за освобождаване от наказателна отговорност по отношение на 2 лица.
Районна прокуратура-Ямбол е внесла в съда 17 предложения за освобождаване от наказателна отговорност по отношение на 17 лица.
Районна прокуратура-Елхово е внесла в съда 9 предложения за освобождаване от наказателна отговорност по отношение на 9 лица.


ІV.ДЯЛ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА ПО ГЛАВИ ОТ НК ПО ВНЕСЕНИ В СЪДА АКТОВЕ ЗА ПЕРИОДА    

Престъпления против    
Обв.акт    
Споразумения    
Чл.78А       
Личността    4    2    1       
Правата на гражданите    1               
Брака, семейството и младежта    14    1    11       
Собствеността     65    7    1       
Стопанството     15    4    3       
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи                   
Дейността на държ.органи и общ.организации    10    2    1       
Документни престъпления    1        4       
Реда и общественото спокойствие    5        1       
Общоопасни престъпления    38    10    6       
ОБЩО    153    26    28    

    V.ОПРАВДАТЕЛНИ ПРИСЪДИ – общо 5 оправдателни присъди, от които 3 на РП-Ямбол, 1 на РП-Елхово и 1 на РП-Тополовград.

VІ. Получени ПРИСЪДИ за изпълнение от съд и други прокуратури в страната през първото тримесечие на 2012 г.:
ОБЩО - 194 бр., по наказания, както следва:
Лишаване от свобода                 - 103 бр.
Обществено порицание             -   20 бр.
Пробация                        -   72 бр.
Лишаване от правоуправление на МПС    -   24 бр.    
     Лишаване от право по чл.37            -      4 бр.
    Поправителен труд                -      0бр.


VІІ. ВНЕСЕНИ ДЕЛА ЗА ДЕЯНИЯ С ВИСОКА СТЕПЕН НА ОБЩЕСТВЕНА ОПАСНОСТ И С ПРОЯВЕН КЪМ ТЯХ ЗНАЧИТЕЛЕН ОБЩЕСТВЕН И МЕДИЕН ИНТЕРЕС, СРЕЩУ:

ИВ.Д.П. - от гр.Ямбол, за това, че:
Във времето от 20.30 ч. до 22.00 ч. на 30.09.2011 г., в дом, находящ се на ул.”Будак войвода”, № 54 в гр.Ямбол, е извършил действия с цел да възбуди и удовлетвори полово желание без съвкупление по отношение на Н. Д. В. от гр.Ямбол – ненавършило 14-годишна възраст лице, като употребил за това сила и заплашване и при осъществяване на деянието си е действал в условията на опасен рецидив по смисъла на чл.29, ал.1, б.”а” и б.”б” от НК
– престъпление по чл.149, ал.5, т.3, вр.ал.2, пр.1-во, вр.ал.1, вр.чл.29, ал.1, б.”а” и б.”б” от НК.

Ж. Г. К. – роден в с. Войника, обл. Ямбол, живущ в с. Мрамор, общ. Тополовград, за това, че:
За времето 17.09.2011 г. - 19.09.2011 г., при продължавано престъпление, в с. Устрем, обл. Хасково, в хранителен магазин на ЕТ „ЕЛИ-99 СОТИРКА ПАЛАЗОВА” е прокарал в обръщение неистински парични знаци – 2 банкноти с номинал 100 лева със серия и № АБ5414443, като знаел, че са подправени, както следва:
На 17.09.2011 г. в с. Устрем, обл. Хасково в хранителен магазин на ЕТ „ЕЛИ-99 СОТИРКА ПАЛАЗОВА” е прокарал в обръщение неистински паричен знак – банкнота с номинал 100 лева серия и № АБ 5414443, като знаел, че е подправена,
 На 19.09.2011 г. в с. Устрем, обл. Хасково в хранителен магазин на ЕТ „ЕЛИ-99 СОТИРКА ПАЛАЗОВА” е прокарал в обръщение неистински паричен знак – банкнота с номинал 100 лева серия и № АБ 5414443, като знаел, че е подправена.
- престъпление по чл.244, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК.

Ю. ДЖ. ОСМ. – от гр. Ямбол, за това, че:
За времето от 03.10.2011 г. до 10.10.2011 г. в гр. Ямбол, действайки при условията на продължавано престъпление, е отнел чужди движими вещи от владението на различни лица, с намерение противозаконно да ги присвои, като е употребил за това сила и заплашване и деянието е извършено при условията на опасен рецидив по смисъла на чл.29, ал.1, буква „а” и буква „б” от НК, както следва:
- на 03.10.2011 г., около 23,50 часа в гр. Ямбол, на ул.”Кабиле” до блок № 40, е отнел чужди движими вещи - един брой дамска кожена чанта на стойност 18 лева, 1 брой СИМ карта на „Глобул” на стойност 5 лева, 1 брой лична карта на стойност 18 лева, 2 броя секретни ключове, всеки на стойност 2 лева – на обща стойност 4 лв., 1 брой дамско портмоне на стойност 12 лева, 1 брой мобилен телефон марка „Нокия 1208” на стойност 55 лева и сумата от 5 лева, в български левове, всички на обща стойност 117 лв. от владението на собственика Д. В. Ст. – от гр. Ямбол, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като е употребил за това сила – рязко издърпване на чантата на пострадалата Станева;
- на 10.10.2011 г., около 20,30 часа в гр. Ямбол, от магазин за хранителни стоки „Азалия”, находящ се на ул.”Изгрев” № 2а, е отнел чужди движими вещи – сумата от 266 лв., български левове, собственост на ЕТ ”Азалия П.-Пенка Петкова” – гр. Ямбол, с управител П. Ст. П. – от гр. Ямбол, от владението на продавачката в магазина Г. Ив. Д. – от гр. Ямбол, без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това заплашване – насочил към Г. Ив. Д.  газово оръжие – пистолет „VOLTRAN EKOL” с думите „Давай парите бързо” –
- престъпление по чл. 199, ал.1, т.4, вр.чл.198, ал.1, вр.чл.26, ал.1 от НК.

П. Е. С. – от в гр. Ямбол, за това, че:
На 06.09.2011 г., около 21,00 часа, в гр. Ямбол, до денонощен магазин, намиращ се до Технически колеж на ул.”Граф Игнатиев”, отнел чужди движими вещи – сума в размер на 30 лв. от владението на Д. Хр. Д. – от гр.Ямбол, с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила и заплашване – хванал Д. Хр. Д. през врата с ръка, с която държал нож, като деянието е извършено при условията на „опасен рецидив” по смисъла на чл. 29, ал.1, буква „а” и „б” от НК.
- престъпление по чл. 199, ал.1, т.4, вр.чл.198, ал.1 от НК.

С. И. П. - роден в гр.Искър, обл.Плевен, живущ в гр.Ямбол, за това, че:
За времето от 21.09.2011 г. до 26.10.2011 г., в гр.Ямбол, без съответно разрешение, е извършвал по занятие банкови сделки, за които се изисква такова разрешение, като е предоставил кредити в български лева в общ размер на 6 400 лв. на 16 различни физически лица, срещу задължение на същите лица да върнат получените в заеми суми и договорената лихва върху тях.
- престъпление по чл. 252, ал.1 от НК.

Н. Б. Т. – от гр. Тополовград, за това, че:
Около 15,20 часа на 20.06.2011 г. пред дом № 40 на ул.”Христо Смирненски” в гр. Тополовград, е отвлякъл В. Д. В. – на 43 години, от гр. Сливен и деецът е бил въоръжен,
- престъпление по чл.142а, ал.1, вр.чл.55, ал.1,т.2, буква „б” от НК
и за това, че:
На 20.06.2011 г. за времето от около 15,20 часа до 15,40 часа в гр. Тополовград принудил В. Д. В. – на 43 години, от гр. Сливен, да извърши нещо, противно на волята му, а именно – да се качи в лекотоварен автомобил марка „Тойота”, модел „Хайлукс”, с ДК № СА 0307КР, собственост на ДЛС – Тополовград и пред сградата на Община Тополовград да се извини на съпругата му Д. П. Т. – от гр. Тополовград с целуване на ръка, като употребил за това сила и заплашване,
- престъпление по чл.143, т.1 от НК.

Е. К. СТ. - от гр.Ямбол, за това, че:
За времето от 07.06.2011 г. до 23.09.2011 г., през ГКПП – Лесово, обл.Ямболска, системно занимаваща се с такава дейност, е пренесла през границата на страната /от Р Турция в Р България/ с МПС – л.а.„БМВ 316” с ДК № У 75-94 ВВ и л.а.”Фолксваген Пасат” с ДК № У 67-93 АН, без знанието и разрешението на митницата стоки: цигари „КАRELIA SLIMS” без акцизен бандерол – 760 къса на стойност 178,60лв., цигари „KING RED 100mm” без акцизен бандерол – 200 къса на стойност 43лв., цигари „VICTORY EXCLUSIVE” без акцизен бандерол – 200 къса на стойност 50лв., цигари „ASHIMA” без акцизен бандерол – 560 къса на стойност 210лв., цигари „KINGS” без акцизен бандерол - 200 къса на стойност 75лв., цигари „VICTORY” без акцизен бандерол – 200 къса на стойност 46лв., цигари „ESER” без акцизен бандерол – 600 къса на стойност 225лв. и 7,100кг. нарязан насипен тютюн на стойност 177,50лв., всички на обща стойност 1 005,10лв., както следва:
- на 07.06.2011 г. около 06.00 ч. през ГКПП – Лесово, обл.Ямболска, системно занимаваща се с такава дейност, е пренесла през границата на страната /от Р Турция в Р България/ с МПС – л.а.„БМВ 316” с ДК № У 75-94 ВВ, без знанието и разрешението на митницата стоки – цигари „КАRELIA SLIMS” без акцизен бандерол – 760 къса на стойност 178,60 лв.;
- на 24.07.2011 г. около 20.00 ч. през ГКПП – Лесово, обл.Ямболска, системно занимаваща се с такава дейност, е пренесла през границата на страната /от Р Турция в Р България/ с МПС – л.а.„БМВ 316” с ДК № У 75-94 ВВ, без знанието и разрешението на митницата стоки – цигари „KING RED 100mm” без акцизен бандерол – 200 къса на стойност 43 лв., цигари „VICTORY EXCLUSIVE” без акцизен бандерол – 200 къса на стойност 50 лв. и нарязан насипен тютюн – 0,6 кг. на стойност 15 лв., всичко на обща стойност 108 лв.;
- на 09.08.2011 г. около 21.30ч. през ГКПП – Лесово, обл.Ямболска, системно занимаваща се с такава дейност, е пренесла през границата на страната /от Р Турция в Р България/ с МПС – л.а.„БМВ 316” с ДК № У 75-94 ВВ, без знанието и разрешението на митницата стоки – цигари „ASHIMA” без акцизен бандерол – 200 къса на стойност 75 лв. и нарязан насипен тютюн – 0,500 кг. на стойност 12,50 лв., всичко на обща стойност 87,50 лв.;
- на 14.08.2011 г. около 01.05 ч. през ГКПП – Лесово, обл.Ямболска, системно занимаваща се с такава дейност, е пренесла през границата на страната /от Р Турция в Р България/ с МПС – л.а.„БМВ 316” с ДК № У 75-94 ВВ, без знанието и разрешението на митницата стоки – цигари „KINGS” без акцизен бандерол – 200 къса на стойност 75лв.;
- на 23.09.2011 г. около 21.00 ч. през ГКПП – Лесово, обл.Ямболска, системно занимаваща се с такава дейност, е пренесла през границата на страната /от Р Турция в Р България/ с МПС – л.а.”Фолксваген Пасат” с ДК № У 67-93 АН, без знанието и разрешението на митницата стоки – цигари „ASHIMA” без акцизен бандерол – 360 къса на стойност 135лв., цигари „VICTORY” без акцизен бандерол – 200 къса на стойност 46лв., цигари „ESER” без акцизен бандерол – 600 къса на стойност 225 лв. и нарязан насипен тютюн – 6кг. на стойност 150 лв., всичко на обща стойност 556 лв.
- престъпление по чл.242, ал.1, б.”а” от НК.
И. Т. /I. T./ – роден на 01.01.1957 г. в ГАЗИАНТЕП /GAZIANTEP/, Р Турция, живущ в гр. Истанбул, Р Турция, за това, че:
На 21.01.2012 г., към 21.10 часа на кръстовище между път І-7 км 295 и ул. „Александър Стамболийски” в гр. Елхово, предложил подкуп – пари в размер на 40 щатски долара и 10 български лева на длъжностно лице, което заема отговорно служебно положение на полицейски орган – А. АТ. – младши автоконтрольор в РУП-Елхово, за да не извърши действие по служба – да не състави АУАН за извършено нарушение на ЗДП.
- престъпление по чл.304а от НК.

С. Н. Т. – роден в гр. Ямбол, живущ в гр. Карнобат, за това, че:
На 22.01.2012 г., към 21.30 часа на кръстовище между път І-7 км 295 и ул. „Александър Стамболийски” в гр. Елхово, предложил подкуп – пари в размер на 50 евро, /банкнота с номинал 50 евро и № Х59446139699/, на длъжностно лице, което заема отговорно служебно положение на полицейски орган – К. К. – младши автоконтрольор в РУП-Елхово, за да не извърши действие по служба – да не състави АУАН за извършени нарушения на ЗДП.
- престъпление по чл.304а от НК.

АТ. ЕЛ. АТ. - от гр.Стара Загора,
ИЛ. АТ. П. - от гр.Стара Загора
и СТ. Д. ИВ. - от гр.Стара Загора,
за това, че:    
През нощта на 23/24.08.2011 г. в с.Генерал Тошево, обл.Ямбол, в къща, находяща се на ул.”Паисий Хилендарски” № 13, в съучастие като съизвършители са отнели чужди движими вещи-1 брой мобилен телефон „Нокия 2310” на стойност 130 лева, 1 брой сим карта на М-Тел на стойност 10 лева, 1 брой телевизор „ЛДжи” модел NRCB-14F80 на стойност 139 лева, 1 брой кварцов ръчен часовник „Q&Q” на стойност 47 лева, 13 килограма агнешко месо на стойност на стойност 130 лева, пари в български лева-39, всички вещи на обща стойност 495 лева, от владението на собственика им Г.Г.Сл. от с.Генерал Тошево, обл.Ямбол, с намерение противозаконно да ги присвоят, като са употребили за това сила-нанасяне на удари по главата и тялото на Г.Сл.  и слагане въже на врата му, поставянето му в беззащитно състояние чрез връзване на ръцете му с лента и заплашване осъществено чрез произнасяне на думите „Аз съм дошъл да те трепя, ти охкаш и ревеш”, вкарване на пистолет в устата на Г.Сл.  и поставяне на пистолета на главата му, като при това Ил.П. е действал при условията на опасен рецидив

- прест. по чл.199, ал.1, т.4, вр. чл.198, ал.1, вр. ал.4, пр.2, вр. чл.29, ал.1, буква „а” и „б”, вр. чл.20, ал.2 от НК за Ил.П. и по чл.198, ал.1, вр. ал.4, пр.2, вр.чл.20, ал.2, от НК за Ат.Ат. и Ст.Ив.

СТ. Д. Х. – от гр. Ямбол, за това, че
На 15.05.2009 г. и 09.06.2009 г., в гр.Ямбол, пред ОРА-Ямбол - ДФ”Земеделие”, е подал Заявление за регистрация 2009 г. - Форма за физически лица УРН 222068, с вх.№ 16266019 / 15.05.2009 г. по чл.31 от ЗПЗП с приложени към него 2 бр. Таблици на използваните парцели за 2009г., и Общо заявление за плащания на площ 2009 г. - Форма за физически лица УРН 222068, УИН 2815060926662 от 09.06.2009 г. по чл.32, ал.1 от ЗПЗП, с приложени към него Таблица на използваните парцели 2009 г. и 58 /петдесет и осем/ броя карти на БЗС /Блок на земеделско стопанство/, в които е представил неверни сведения в нарушение на задължение да представи такива по ЗПЗП и Наредба № 5/27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за подпомагане на площ на Министъра на земеделието и горите, а именно че през стопанската 2008/2009 г. ползва и обработва общо 59 броя парцела земеделски земи с обща площ 357.17ха. в землища на различни населени места в област Ямбол, от които за 59 бр. парцели с обща площ 357.17 ха. заявил за подпомагане по СЕПП /Схема за единно плащане на площ/, 26 броя парцели с обща площ 148.82 ха. заявил за подпомагане по НДП/ Национални доплащания на площ/ и 45 бр. парцели с обща площ 193.54 ха. заявил за подпомагане по мярка НР2 /Необлагодетелствани райони/, които парцели реално изцяло не е ползвал и обработвал през стопанската 2008/2009 г.,
- престъпление по чл.248а, ал.2, вр.ал.1 от НК.

Н. Ю. В. - от гр.Ямбол, за това, че:
В периода от 29.06.2011 г. до 24.10.2011 г., на 10 пъти при преминаване на ГКПП – Лесово, обл.Ямбол, от Р Турция за Р България с л.а. „Фолксваген Пасат” с рег. № У 89 10 АА и л.а. „Деу Ланос” с рег. № У 66 37 АН - и двата автомобила негова собственост, пренесъл през границата на страната без знанието и разрешението на митниците 1000 къса цигари марка „ASSOS SLIMS” на стойност 230,00 лв., 6 740 къса цигари марка „KING RED” на стойност 1449,10 лв., 1720 къса цигари марка „KARELIA” на стойност 378,40 лв., 5120 къса цигари марка „VICTORY EXCLUSIVE” на стойност 1280,00 лв., 1700 къса цигари марка „ESER” на стойност 391,00 лв., 600 къса цигари марка „ASHIMA” на стойност 132,00 лв. и 1 кг нарязан тютюн – всички без акцизен бандерол на обща стойност 3950,50 лв., като деянието е извършено при системно занимаване с такава дейност.

- престъпление по чл. 242, ал.1, б.”а” от НК.

В. П. Т. – от гр.Ямбол, за това, че:
В началото на 2011 г. в землището на гр.Ямбол е открил културни ценности и в продължение на седем дни не е съобщил на властта
- престъпление по чл.278 ал.1 от НК
и в това, че:
В периода от 20.11.2010 г. до 18.08.2011 г. е държал в жилището си в гр.Ямбол повече от три археологически обекта, а именно - 11 броя монети – културни ценности по смисъла на чл.7 ал.1 и чл.146 ал.1 от Закона за културното наследство, които не са идентифицирани и регистрирани по съответния ред, предвиден в Закона за културното наследство - § 6, ал.1 от Закона за културното наследство /в сила от 20.11.2010 г./

- престъпление чл.278 ал.6 от НК.

Г. Г. К. - от гр.Ямбол, за това, че:
През м.февруари 2009г. в с.Бояджик, обл.Ямболска, в сградата на ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” – с Бояджик, обл.Ямболска, като длъжностно лице – директор на ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” – с.Бояджик, обл.Ямболска е поискал и приел облага – сумата от 500 лв., която не му се следва, за да извърши и загдето е извършил престъпление по чл.311, ал.1 от НК във връзка със службата си – изготвил официален документ – дубликат на свидетелство № 018/15.06.2005 г. за завършено основно образование на Ив. М. Ат., в който е удостоверил неверни обстоятелства – че през учебната 2004/2005 г. Ив. М. Ат. е завършил осми клас като редовен ученик в ОУ„Св.Св.Кирил и Методий” – с.Бояджик, обл.Ямболска, с цел да бъде използван този документ като доказателство за тези обстоятелства        

 - престъпление по чл. 301, ал.3 вр.ал.1 от НК

и в това, че:

През м.февруари 2009г. в с.Бояджик, обл.Ямболска, в качеството си на длъжностно лице – директор на ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” – с.Бояджик, обл.Ямболска, в кръга на службата си е съставил официален документ - дубликат на свидетелство № 018/15.06.2005 г. за завършено основно образование на Ив. М. Ат., в който удостоверил неверни обстоятелства - че през учебната 2004/2005 г. И. М. Ат. е завършил осми клас като редовен ученик в ОУ„Св.Св.Кирил и Методий” – с.Бояджик, обл.Ямболска, с цел да бъде използван този документ като доказателство за тези обстоятелства

    - престъпление по чл.311, ал.1 от НК.

Р. А. А. - от гр.Ямбол, за това, че:
През месец януари 2012 год. в гр.Ямбол, без надлежно разрешително е държал в дома си, находящ се в гр.Ямбол, на ул.”Хайдушки Камък” № 1, с цел разпространение 457,734 гр., високорисково наркотично вещество – марихуана /коноп, канабис/ със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол от 3 до 11 %, на стойност 2 746,40 лв.

– престъпление по чл.354а, ал.1, пр.4-то от НК.

Г. Х. Ю. – от в гр. Ямбол, за това, че:
През периода от 18.10.2010 г. до 10.09.2011 г. системно е пренасяла през границата на страната от Р Турция за Р България през митнически пункт Лесово цигари – 200 къса „Assos Slims” – на стойност 46, 00 лв., 7300 къса „KING Red” – 1569,50 лв., 1800 къса цигари „Viktory” –на стойност 450 лв. и 600 къса цигари марка „LM 100” – на стойност 150 лв. – всички без акцизен бандерол, на обща стойност 2 215,50 лв., без знанието и разрешението на митниците.
- престъпление по чл. 242, ал.1, буква „а” от НК.

Д. Ф. М. – роден в гр. Провадия, област Варна, живущ в гр.Ямбол, за това, че:
На 15.04.2010 г. и 05.05.2010 г. в качеството си на едноличен собственик и управител на „Алфа Агро” ЕООД в гр. Стралджа пред Общинска служба „Земеделие” – Стралджа и ДФ „Земеделие” Областна разплащателна агенция – Ямбол, е представил неверни сведения в Редакции към Заявление по чл.32, ал.1, чл.41, ал.2 и чл.46, ал.1 от Закона за подпомагане на земеделските производители /ЗПЗП/ с УИН 28/070610/40747 и УРН 181425, подадено пред Общинска служба „Земеделие” – гр. Стралджа в гр. Стралджа на 08.04.2010 г., в приложената към него таблица за идентификация на използваните през 2010 г. парцели и в приложените по чл.32, ал.2 от ЗПЗП карти на блокове на земеделски стопанства /БЗС/, в нарушение на задължението си да представи такива по ЗПЗП и Наредба № 5/27.02.2009 г. на Министъра на земеделието и храните, а именно:
Посочил като обработваеми през 2010 г. без реално да ги обработва и стопанисва блокове на земеделско стопанство в землищата на с.Тенево, общ.Тунджа, обл.Ямбол, с.Стефан Караджово и общ.Болярово, обл.Ямбол, както и посочил по-големи площи от действително обработваните от него такива в землищата на гр.Ямбол, гр.Болярово, обл.Ямбол, с.Тенево, общ.Тунджа, обл.Ямбол, с.Вълчи извор, общ.Болярово, обл.Ямбол, с.Голямо Крушево, общ.Болярово, обл.Ямбол, с.Ханово, общ.Тунджа, обл.Ямбол, с.Денница, общ.Болярово, обл.Ямбол - всичко парцели с обща необработена площ от 29,73 ха /двадесет и девет хектара и седемдесет и три/, за да получи за тях директни плащания по схема за единно плащане на площ /СЕПП/ в размер на 5 439,04 лв. /пет хиляди четиристотин тридесет и девет лева и четири/, съставляващи средства, предоставени от Европейския съюз на българската държава от Европейски фонд за гарантиране на земеделието /ЕФГЗ/ и парцели с обща необработена площ от 3,25 ха /три хектара и двадесет и пет/, за да получи за тях плащания за природни ограничения на земеделски стопани в райони, различни от планинските /НР2/ в размер на 260,59 лв. /двеста и шестдесет лева и петдесет и девет/, предоставени от Европейския съюз на българската държава от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони/ЕЗФРСР/, всичко средства в общ размер на 5 699,63 лева /пет хиляди шестотин деветдесет и девет лева и шестдесет и три/ лева
- престъпление по чл. 248а, ал.3, вр.ал.2, вр.ал.1 от НК.

КР. М. В. - роден в гр.София, живущ в гр. Ямбол, за това, че:
На 03.06.2011 г. в гр.Ямбол, в ж.к. „Васил Левски” пред вх. В на бл.4, е отнел различни чужди движими вещи на обща стойност 100 лв. от владението на собственика им Хр. П. Д. от гр.Ямбол, с намерение противозаконно да ги присвои, като е употребил за това сила и деянието е извършено в условията на опасен рецидив.

престъпление по чл. 199, ал. 1 т. 4, вр. чл. 198, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1 б.”б” от НК.

К. М. И. - от гр.Ямбол, за това, че:
За периода от време на 29.10.2010 г. до 11.10.2011 г. при преминаване на МП – Лесово, област Ямбол през вход за леки автомобили от Р Турция за Р България с л.а. „Рено Еспейс” с рег.№ У5384АН, с л.а.  „Рено Еспейс” с рег.№ У7259АВ, с л.а „Рено Еспейс” с рег.№ А7283КТ и с л.а. „Фиат Темпра” с рег.№ У8891АН, е пренесял през границата на страната /от Р Турция в Р България/ без знанието и разрешението на митниците стоки, като системно се е занимавал с тази дейност - 11 200 къса цигари от различни марки на обща стойност 3 558.00 лв., както следва:
- на 29.10.2010 г. около 19.00 часа на МП – Лесово, обл. Ямбол при влизане в Р България с МПС – лек автомобил марка „Рено”, модел „Еспейс” с рег.№ У7259АВ е пренесъл през границата стоки – 6 400 къса цигари от марките „KING”, ”VICTORY” и “AMERICAN LEGEND” на стойност 2010.00 лв., без знанието и разрешението на митниците.
- на 24.11.2010 г. около 16.00 часа на МП – Лесово, обл. Ямбол при влизане в Р България с МПС – лек автомобил марка „Рено”, модел „Еспейс” с рег.№ У5384АН е пренесъл през границата стоки – 1 000 къса цигари от марките ”VICTORY WHITE”, „KARELIA OME” и „KARELIA SLIMS” на стойност 221.00 лв., без знанието и разрешението на митниците.
- на 07.12.2010 г. около 22.30 часа на МП – Лесово, обл. Ямбол при влизане в Р България с МПС – лек автомобил марка „Рено”, модел „Еспейс” с рег.№ А7283КТ е пренесъл през границата стоки – 400 къса цигари от марката “AMERICAN LEGEND” на стойност 225.00 лв., без знанието и разрешението на митниците.
- на 07.07.2011 г. около 13.00 часа на МП – Лесово, обл. Ямбол при влизане в Р България с МПС – лек автомобил марка „Рено”, модел „Еспейс” с рег.№ У5384АН е пренесъл през границата стоки – 600 къса цигари от марките „KARELIA SLIMS” и “ASSOS SLIMS” на стойност 176.00 лв., без знанието и разрешението на митниците.
- на 13.07.2011 г. около 15.00 часа на МП – Лесово, обл. Ямбол при влизане в Р България с МПС – лек автомобил марка „Рено”, модел „Еспейс” с рег.№ У5384АН е пренесъл през границата стоки – 800 къса цигари от марката “ASSOS SLIMS” на стойност 176.00 лв., без знанието и разрешението на митниците.
- на 11.10.2011 г. около 21.00 часа на МП – Лесово, обл. Ямбол при влизане в Р България с МПС – лек автомобил марка „Фиат”, модел „Темпра” с рег.№ У8891АН е пренесъл през границата стоки – 2 000 къса цигари от марката „KING” на стойност 750.00 лв., без знанието и разрешението на митниците

- престъпление по чл.242, ал.1, буква „а” от НК.

Г. В. К. – от с. Ген. Тошево, област Ямбол, за това, че:
На 27.05.2010 г. и 08.06.2010 г. в гр.Ямбол, пред ОРА-Ямбол - ДФ”Земеделие”, чрез упълномощено лице – съпругата си Марийка Колева Георгиева, е представил неверни сведения в Заявление по чл.32, ал.1, чл.41, ал.2 и чл.46, ал.1 от Закона за подпомагане на земеделските производители /ЗПЗП/ с УИН № 28/170510/38044 и УРН 333759, в приложената към него таблица за идентификация на използваните през 2010 г. парцели и в приложените по чл.32, ал.2 от ЗПЗП карти на блокове на земеделски стопанства /БЗС/, в нарушение на задължението си да представи такива по ЗПЗП и Наредба  № 5/27.02.2009 г. на Министъра на земеделието и храните, а именно: посочил по-големи площи от действително обработваните от него такива в землището на с. Генерал Тошево, община Тунджа, област Ямбол

- престъпление по чл.248а, ал.2, вр.ал.1 от НК.

Read 1929 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo