×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Внесените от Ямболската Прокуратура дела през октомври Featured

Сряда, 14 Ноември 2012 08:54

класифицирани като такива с висока обществена опасност и интерес - 6 кг. злато внос, иманярство, цигари без акциз, по фонд "Земеделие", 1 ПТП

А. М. – от гр. Истанбул, Република Турция, за това, че:
На 09.09.2012 г., около 12,00 ч., на ГКПП-Лесово, с лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Голф Плюс” с рег.№ В 32-RXZ, на трасе „Изход” от Република България към Република Турция, направил опит да пренесе през границата на страната без знанието и разрешението на митниците, стоки за търговски цели в големи размери - 6. 041 кг злато проба /585/, отговаряща на 14 карата, стара изработка за претапяне, на обща стойност 296 009 лева, като деянието е останало незавършено поради независещи от дееца причини - извършена щателна митническа проверка от служители на Митница-Бургас при Митнически пункт-Лесово
- прест. по чл.242 ал.1 буква ”д” вр. Чл.18 ал.1 от НК.

К. К. Д. – от с. Челник, обл. Ямбол, за това, че:
На 13.04.2012 г., към 14.00 ч., в землището на с. Асеново, обл. Ямбол в разорана нива, находяща се в района на язовир „Асеново 2” е търсил археологически обекти, без съответно разрешение, като е използвал техническо средство - металотърсач със сериен № 7269-6300-011.
- престъпление по чл.277а ал.3 вр. ал.1 от НК.

ХР. ХР. К. - от гр.Елхово, обл.Ямбол, за това, че:
На 13.05.2010 год. и на 03.06.2011 год., действайки при условията на продължавано престъпление, пред ОС”Земеделие” – „Тунджа-Ямбол” - гр.Ямбол и ОД на ДФ”Земеделие” – гр.Ямбол, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане” e представил неверни сведения в Заявления по чл.32, ал.1, чл.41, ал.2 и чл.46, ал.1 от Закона за подпомагане на земеделските производители /ЗПЗП/ – форма за физически лица с УИН 28/210510/38746 и УРН 221895, и УИН 28/180511/55386 и УРН 221895, в приложените към тях таблици за идентификация на използваните през стопанската 2009/2010 г. и през стопанската 2010/2011 год. парцели и в приложените за тях по чл.32, ал.2 от ЗПЗП карти на блокове на земеделски стопанства /БЗС/, че през стопанската 2009/2010 год. и през стопанската 2010/2011 год. ползва и стопанисва тези блокове земеделски стопанства /парцели/ в тяхната цялост, без да ползва и стопанисва през стопанската 2009/2010 год. БЗС /парцели/ и части от тях с обща площ от 71,52 ха. и без да ползва и стопанисва през стопанската 2010/2011 год. БЗС /парцели/ и части от тях с обща площ от 69 ха. в съответствие със заявеното /посочено и декларирано/ тяхно предназначение, за да получи за тях директни плащания по схема за единно плащане на площ /СЕПП/ в размер на 28 541,96 лв., съставляващи средства, предоставени от Европейския съюз /ЕС/ на българската Държава от Европейски фонд за гарантиране в земеделието /ЕФГЗ/, държавно подпомагане за насърчаване ползването на земеделската земя и развитие на производството на земеделска продукция в необлагодетелствани райони /НР-2-различни от планинските/ в размер на 3 063,64 лв., съставляващи средства, предоставени от ЕС на българската държава от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/ и държавно подпомагане за насърчаване ползването на земеделската земя и развитие на производството на земеделска продукция в местата по Натура 2000, както и за намаляване нивото на обезлюдяване в тези райони - мярка 213-Натура 2000 г. в размер до 1 029,06 лв., съставляващи средства, предоставени от ЕС на българската държава от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/
- престъпление по чл.248а, ал.2, вр.ал.1, вр.чл.26, ал.1 от НК.

М. А. М. – от гр. Ямбол, за това, че:
На 28.03.2012 г. е държал в жилището си в гр. Ямбол, ул.”Цар Освободител” № 3, вх.А, ет.4, ап.8 повече от 3 археологически обекта – 20 броя монети и предмети – културни ценности по смисъла на чл.7/1/ и чл.146/1/ от Закона за културното наследство, които не са идентифицирани и регистрирани по съответния ред, предвиден в Закона за културното наследство, всички на стойност 327 американски долара /479,54 лв./ и 375 евро /733.44 лв./, общо 1 212.98 лева по курса на БНБ за 28.03.2012 г.  
– престъпление по чл.278, ал.6, предл.3 от НК.

Д. Ю. А. – от гр. Ямбол, за това, че:
През периода 16.06.2011 г. – 20.06.2012 г., системно е пренасял през границите на страната от Република Турция за Република България през Митнически пункт Лесово цигари без акцизен бандерол, без знанието и разрешението на митниците, на обща стойност 2 271.30 лв./две хиляди двеста седемдесет и един лев и тридесет стотинки/.
- престъпление по чл. 242, ал.1, буква „а” от НК.

Ю. Х. Ю. - от гр.Ямбол, за това, че:
В периода от 24.01.2011 г. – 30.07.2012 г., включително, системно занимаващ се с такава дейност, е пренесъл през границите на страната от Република Турция в Република България през МП „Лесово”, без знанието и разрешението на митниците, акцизни стоки без бандерол – 10 620 къса цигари, различни марки и 14 кг тютюн нарязан, насипен, без установени марка и произход, на обща стойност 5 385,10 лв., като за пренасянето им е използвал и моторни средства – л.а. „Рено Еспейс” с рег. № У 9308 АК, л.а. „Ланчия Капа” с рег. № У 6410 АН, л.а. „Ланчия Капа” с рег. № В 9880 РА и л.а. „Форд Мондео” с рег. № У 0087 АВ
- престъпление по чл.242 ал.1 буква ”а” от НК.

С. А. Ю. – от гр. Ямбол, за това, че:
През периода 16.03.2011 г. – 25.09.2011 г., системно е пренасяла през границите на страната без знанието и разрешението на митниците от Република Турция за Република България през МП „Лесово” цигари без акцизен бандерол на обща стойност 641.10 лева /шестотин четиридесет и един лева и десет стотинки/
- престъпление по чл. 242, ал.1, буква „а” от НК.


СТ. ПЛ. Д. - роден в гр.Пловдив, живущ в гр.Ямбол, за това, че:
На 01.04.2012 г., около 16.00 ч., по пътя между с.Венец, обл.Ямболска и с.Лозенец, обл.Ямболска, при управление на МПС – л.а.”Тойта Хайлукс” с ДК № С 06-33 ХС, собственост на „Ейч Ви Би Ауто Лизинг” – ЕООД, гр.София, е нарушил правилата за движение, визирани в разпоредбите на чл.5, ал.1, т.1, чл.20, ал.2, чл.25, ал.1, чл.25, ал.2, изр.1, чл.42, ал.2, т.2 и чл.43, т.4 от ЗДП, в резултат на което предизвикал ПТП с л.а.”Ровер 400” с ДК № А 13-82 КН, собственост на Ст. Щ. Д. от гр.Бургас и по непредпазливост причинил смъртта на Г. Д. Д. от гр.Бургас, както и средни телесни повреди на повече от едно лице, а именно: две средни телесни повреди на Ст. Щ. Д. от гр.Бургас, изразяващи се в 1. счупване на пета дланна кост на лявата ръка, причинило трайно затрудняване движението на горния ляв крайник за около 1,5-2 месеца при обичаен ход на развитие на оздравителните процеси и 2. счупване на дисталния край на малкия пищял на лявата подбедрица, причинило трайно затрудняване движението на долния ляв крайник за около 2-3 месеца при обичаен ход на развитие на оздравителните процеси, както и две средни телесни повреди на В.В. Ив., изразяващи се в: 1. състояние на травматичен шок, в което е изпаднал вследствие контузия на главата, разкъсно-контузни наранявания на меките тъкани в областта на главата и счупване на дясното бедро, довело до разстройство на здравето, временно опасно за живота и 2. счупване на диафизата на дясната бедрена кост, причинило трайно затрудняване движението на долния десен крайник за около 7-8 месеца при обичаен ход на развитие на оздравителните процеси
- престъпление по чл. 343, ал.4, вр.ал.3, б.”б”, предл.1, вр.ал.1, б.”в”, вр.чл.342, ал.1 от НК.

О. И. А. – гражданин на Р Молдова и Р България, за това, че:
На 20.09.2012 г., около 20.10 ч., на ГКПП „Лесово" на трасе „Вход", от Република Турция към Република България е пренесъл през границата на Република България, без знанието и разрешението на митниците, стоки за търговски цели, на обща стойност 150 485.20 лв., като пренесените стоки са в големи размери и за пренасянето им е използвано МПС - микробус, марка „Мерцедес", модел „Спринтер", с молдовска регистрация № ТК АК 262
- престъпление по чл. 242, ал. 1, б. "д" от НК.

Г. Д. Т. - от гр.Елхово, обл.Ямбол, за това, че:
На 25.03.2011 г. и на 06.06.2011 г., в гр.Елхово, пред ОСЗ - Елхово и ДФ „Земеделие” – РА – Ямбол, на основание чл.32 от Закона за подпомагане на земеделските производители /ЗПЗП/, е подал общо заявление за подпомагане с вх. № 16567995 и УИН 28/290311/46287, с УРН по ИСАК 484451 за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ /СЕПП/ и Схемата за национално доплащане на площ /СНД/, като е приложил към заявлението и таблица на използваните парцели 2011 г. – 8 бр. парцели и 8 бр. карти на БЗС, като в посочените по-горе документи е представил неверни сведения, че през стопанската 2010 г. – 2011 г. е ползвал и обработвал 6 бр. земеделски парцели в землището на с.Малък манастир, общ.Елхово обл.Ямбол, с обща площ на всички земеделски парцели 6,54 ха, за да получи средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз – Европейски фонд за гарантиране на земеделието /ЕФГЗ/ и такива, предоставени от Европейския съюз на българската държава – Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/
- престъпление по чл.248а, ал.2, вр.ал.1 от НК.

Р. Я. К. - от с.Малко Шарково, обл.Ямбол, за това, че:
На 13.05.2011 г. и на 31.05.2011 г. пред ОС „Земеделие” – гр. Болярово, област Ямбол и ОД на ДФ „Земеделие”- гр. Ямбол, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане” е представил неверни сведения в съответно: Заявление по чл.32, ал.1, чл.41, ал.2 и чл.46, ал.1 от Закона за подпомагане на земеделските производители /ЗПЗП/ с УИН 28/250511/55598 и УРН 535504, в приложената към него таблица за идентификация на използваните през стопанската 2010/2011 г. парцели и в приложените по чл.32, ал.2 от ЗПЗП карти на блокове на земеделски стопанства /БЗС/; в Заявление по чл.32, ал.1, чл.41, ал.2 и чл.46, ал.1 от Закона за подпомагане на земеделските производители /ЗПЗП/ с УИН 28/250511/55598 и УРН 535504, в приложената към него таблица за идентификация на използваните през стопанската 2010/2011 г. парцели и в приложените по чл.32, ал.2 от ЗПЗП карти на блокове на земеделски стопанства /БЗС/, за да получи за тях директни плащания по схема за единно плащане на площ /СЕПП/ в размер на 5 634,10 лв., съставляващи средства, предоставени от Европейския съюз /ЕС/ на българската Държава от Европейски фонд за гарантиране в земеделието /ЕФГЗ/ и плащания за природни ограничения на земеделски стопани в райони, различни от планинските /НР2/ в размер на 1210,03 лв., съставляващи средства, предоставени от ЕС на българската държава от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/, всичко в общ размер на 6 844,13 лв.  
  - престъпление по чл. 248а, ал.2, вр.ал.1 от НК.

Н. СТ. М. – от гр. Елхово, област Ямбол за това, че:
На 26.04.2011 г., пред ОС „Земеделие” – гр. Болярово, област Ямбол и ОД на ДФ „Земеделие” – Отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане” – гр. Ямбол, е представил неверни сведения – Заявление за подпомагане по чл.32, ал.1, чл.41, ал.2 и чл.46, ал.1 от Закона за подпомагане на земеделските производители /ЗПЗП/ с УИН 28/290411/52109 и УРН 369526, в приложената към него Таблица за идентификация на използваните през стопанската 2010-2011 г. парцели и в приложените по чл.32, ал.2 от ЗПЗП карти на блокове на земеделски стопанства /БЗС/, за да получи средства от фондове, предоставени от Европейския съюз на българската държава в общ размер на 3786,55 лв.
– престъпление по чл.248а, ал.2, вр.ал.1 от НК.

Read 1781 times
Rate this item
(1 Vote)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo