×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

За нанесени щети в размер на над 4.82 млн. лева.

Събота, 22 Октомври 2016 21:38


Познайте наказанието За разбиване на хеликоптер на Гранична полиция
За разбиване на хеликоптер на Гранична полиция на стойност над 4.282 млн лева
глоба 1000 лева.
Разбира се, става дума за кокретен случай и правомерно правосъдие. Което ни шокира е, че...разликата в числата е куриозна. Правосъдието, според нас трябва не само да налага съответни наказания, но и да създава обстановка за ненеглижиране на подобен тип нарушения в бъдеще.
Тва, което написхаме, тук с огромна степен важи по-скоро обаче за нарушенията на пътя, които стават ежедневно, засягат човешки съдби. Несъизмерими в идеален човешки план неща, но в един свят, в кйто парите са се превърнали не в средство за сравняване на ценности, но основна ценност.
Защото, в България осбено, става дума за оцеляване.


Затова популяризираме случая минал през залата на Ямболския районен съд. Иначе оказва се чл. 78, а е ообено популярен и широко прилаган. Но да не се мешаме в техният правен свят, който изисква съответни дебели познания.
Е иначе ВСЕКИ Е НЕВИНЕН ДО ДОКАЗВАНЕ НА ПРОТИВНОТО С ВЛЯЗЛА В СИЛА ПРИСЪДА


П Р И С Ъ Д А

№ 116/18.10.2016 г.

гр. Ямбол, 18.10.2016 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА

 
ЯМБОЛСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ПЕТИ НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ, в открито съдебно заседание, на осемнадесети октомври        две хиляди и шестнадесета година, в следния състав:

                                         Председател: Г. ВАСИЛЕВ

                                         Съдебни заседатели: 1/

                                                                            2/

при участието на секретаря: Р.В.

в присъствието на прокурора:

разгледа докладваното от  СЪДИЯ ВАСИЛЕВ

НОХД № 1170 по описа за 2016 г.

                            

                                          П Р И С Ъ Д И :

ПРИЗНАВА подсъдимия М.П.М., роден на *** ***, настоящ адрес:*** ***, българин, български гражданин, женен, висше образование, безработен, неосъждан, ЕГН: **********,

ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 21.07.2012 г., около 20.20 ч., в землището на с. Ч., обл. Я., при управление на въздухоплавателно средство, като *** на хеликоптер AW 109Е с борден номер 515, собственост на ГД „Гранична полиция“ - МВР, изпълнявайки Заповед рег.№ *** на *** на ГД „Гранична полиция“, не е спазил задълженията си, регламентирани в „Ръководството за провеждане на полетите /РПП/ на Специализиран отряд за въздушно наблюдение /СОВН/ в част А, раздел т.1.4.2. - „по време на полета“, командира на полета е задължен да осигури точна навигация и съобразяване с минималните височини на полета, съобразяване на полета с всички ограничения, правилното използване и правилното управление на системите на ВС, включително стриктно използване на контролните карти, преди снижение от крайсерския ешалон да е изпълнена проверка, която да гарантира, че дистанцията за кацане съответства на изискванията, при отчитане на състоянието на полосата за излитане и кацане /ПИК/ и конфигурацията на ВС, нарушил е разпоредбата на чл.9 ал.6 от „Инструкция № Iз - 1527 от 10.06.2011 г. за организацията и дейността на Специализирания отряд „Въздушно наблюдение“ в ГД „ГП“ - МВР - „Полетите се извършват на височини, осигуряващи безопасно продължаване на полета при възникване на усложняване в обстановката“, като по време на полета, извършвайки два маньовъра - в наклонена равнина за бързо обръщане на хеликоптера в курс, противоположен на първоначалния, несъобразени с летателната обстановка и нарушавайки безопасността на полета - единия с десен завой и благополучен завършек, а втория - с ляв завой, завършил с удар на хеликоптера в земната повърхност, при което причинил по непредпазливост значителни имуществени вреди на хеликоптера в размер на 4 282 583.00 лева, собственост на ГД „ГП“ - МВР - гр.София - престъпление по чл.343, ал.1, б. „а“, вр. чл.342, ал.1 от НК.

На основание чл.78а, ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА подсъдимия М.М. от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на ХИЛЯДА ЛЕВА.

ПРИЗНАВА подсъдимия М.М., с установена по делото самоличност, ЗА НЕВИНОВЕН в това да е нарушил разпоредбите, регламентирани в „Ръководството за провеждане на полетите /РПП/ на Специализиран отряд за въздушно наблюдение /СОВН/ в част А раздел т.1.4.1. - „Правомощия, задължения и отговорности на командира на полета“ - той е задължен да предприеме всички мерки, за да гарантира безопасната експлоатация на въздухоплавателното средство на земята, в полет, по време на излитане, „кацане или рулиране“ и раздел т.8.1.8.1. „Определения“ теглото на екипажа се определя по формулата Gекипаж=90хN, като преди полета е приел хеликоптера за излитане с маса 3117 кг, надвишаваща максимално допустимата сертифицирана маса от 3000 кг, поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по предявеното му обвинение в тази му част.

ОСЪЖДА подсъдимия М.М. с установена по делото самоличност да заплати направените по делото разноски в размер на 52 лв. в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на ОСлО на ОП – Ямбол, сумата от 1985 лв. по сметка на ЯРП и сумата от 130 лв. по сметка на ЯРС.

Присъдата подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред ЯОС.

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Read 1360 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2023 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo