×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Ямболският административен съд наложи глоба от 5000 лева на търговско дружество Featured

Петък, 20 Юли 2012 10:38
 
Имуществена санкция в размер на пет хиляди лева наложи Ямболският административен съд на ЕООД “Бъдеще за всички” - Ямбол. Производството беше образувано по предложение на Окръжна прокуратура, обосновано на това че, юридическото лице е получило неправомерна облага с имуществен характер. /Съгласно разпоредбата на чл.83а от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/, юридическо лице носи административно–наказателна отговорност, когато се е обогатило или е могло да се обогати в резултат на извършено престъпление от кръга на посочените в чл.83а ал.1 от ЗАНН  и престъплението е извършено от някое от лицата изброени в т.1-4 на ал.1 на цитираната правна норма./
    В хода на делото съдебният състав счете, че в случая законовите предпоставки за налагане на имуществена санкция са налице. “Бъдеще за всички” ЕООД е търговско дружество и по смисъла на Търговския закон е юридическо лице. Видно от представените удостоверения от търговския регистър за периода 25.04.2008 год. - 28.07.2009 год. същото се е представлявало от едноличния собственик на капитала К.Ж., а от 28.07.2009 год. до 11.08.2009 год. той е прехвърлил представителните функции на трето лице, но е останал едноличен собственик. К.Ж. е осъден с влязла в сила присъда като е признат за виновен по едно от  изброените в чл.83а ал.1 от Наказателния кодекс престъпление. През периода, посочен във влязлата в сила присъда, К.Ж. е бил лице, овластено да взема решения от името на юридическото лице и е представлявало същото. Видно от представените договори за потребителски кредити за този период, като кредитор е посочено търговското дружество ”Бъдеще за всички” ЕООД, като лихвите по тези кредити са уговаряни в полза на дружеството. Поради това съдебният състав по делото счете, че юридическото лице е получило неправомерна облага и безспорно е налице  връзка между извършителя на престъпното деяние и юридическото лице  и между престъпното деяние и облагата на това юридическо лице.
    Решението на Административен съд – Ямбол за налагане на имуществена санкция в размер на 5 000 лева не беше обжалвано пред Върховния административен съд и влезе в сила от 19 юли, т.г.

20.07.2012 г.                                      Връзки с обществеността:
                                                                                     Катя Няголова                                                

Read 1399 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo