×

Внимание

JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 55

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Ето (в общи линии) какво дословно каза обвиняемият, разпитван в момента от Прокурора Featured

Четвъртък, 28 Юни 2012 07:41

Издаването на този инф. бюлетин си има предистория, каза кметът...Което мога да кажа, е че идеята за такъв инф. бюлетин беше идея на г-н Антон Кабрански, появил се още във време на изборната кампания, имайки предвид колкото се може повече злостни коментари в местните медии, относно общината. Веднага след като влязох в общината и г-н Кабрански беше назначен Връзки с обществеността, той започна да работи по ази идея. А в основата на това беше община Ямбол да има свой инф. източник, в който без журн. тълкувания и пристрстия да освети както дейността на кмета на общината, так и на ОбС. В момента, в който идеята беше офирмена като допълнително основание бяха и продължаващите подобни публикации в местните медии, където по един тенденциозен и необективен начин се представяше дейността на общината. Есента на 2008 г. (тъй като летния сезон не е удобен, дори и за местните медии), решихме да започнем наесен... И г-н Кабрански имаше задачата да направи проучване имаше възможност да започне издаването на този бюлетин, във формат, който беше определил като техническо задание към фирмата, така както по неговите виждания да започне издаването на тово издание. Предложи издател на въпросното издание да бъде определен фирма, съответно с предложена от него и приета от него цена, която да започне да издава подобно издание. Предвид невъзможността на общината да издава подобно седмично регулярно издание. И по професионален начин и с онази задълбоченост и качество, което да дава ъзможнот информацията там да не е тенденциозна и безпристрастна и същевременно регулярна...Издадохме пет броя, които завърдиха и неговото и моето мнение, че подобно издание е единствено и само от полза  за всички. И, че в този формат, то се явява онзи безпристрастен информационен канал и на база на тази информация гражданите на Ямбол да си правят безпристрастна оценка за работата на общината. Без онази пристрастност на частните издания, които изразяват идеите и интересите на техните собственици (и политически). Тъй като сумата превиши границата от 15 хиляди лева и трябваше да направим Конкурс за Обществена поръчка...
Искахме колкото се може по-бързо да да започне процедурата и реалното издаване на бюлетина. След консултиране от госпидин Кабрански, като човек най-запознат със спецификата на тази дейност и след консултация с юристи. заложените критерии бяха такива, че крайният резултат, който да достигне до гражданите на Ямбол да е максимално достъпен и безпристрастен. Което по-мнението на...е значително по-трудно, отколкото да се направи материал с предварително журналистическо мнение. Затова искането ръководителят на фирмата да има висше образование журналистика ми се видя нормално...Десете години стаж също ми бяха обяснени логично и издържано...И пак с една единствена цел не да бъдат ограничавани участниците, а за да се намери най-добрата възможност за бюлетина...По същия начин и логика ми бяха представени критериите за останалите минимални изискуеми от нас специалисти...
Не съм се интересувал какво образование имат журналистите в местните издания, независимо че познавам почти всички, въпреки, че от 1992 до 1994 г. работих в техническия отдел на в-к "Тракиец", а след това и като съосновател на издаването на вестник "Делник", но никога не съм се интересувал какво образование имат журналистите, редактори, главни редактори......Назначих комисия...

Сле което прегледах декларациите, в които г-жа Таня Димитрова, заявява, че г-жа Даниела, ако не се лъжа Петкова има необходимия стаж, както и нейната лична декларация, че има необходимия професионален стаж. Приложена беше и справка. И трите документа бяха подписани. Към документите на г-жа Димитрова имаше приложена диплома и Комисята единодушно бе приела, че тя има необходимото образование. Без нито едно особено мнение...Дори и устно....

Категорично искам да заявя, че нито при формирането на комисията, нито при работата й, нито аз, нито който и да е от мое име се е намесвал в работата й, за да бъде ибран или отстранен някой от участниците й. Нито аз, нито някой не е правил никакви уговорки с някой от участниците, включително и с фирмата, спечелила търга Впоследствие, както и при пилотните броеве, изобщо по целия процес беше възложен на господин Кабрански. Самата информация беше списвана от фирмата ...Каквото и да е било публикувано на страницата на тези издания от 250 само 50 бяха материали на общината, или пренасяни автоматично. Решения на ОбС, заповеди. Всички останали над 200 бяха изготвяни от фирмата.
Лятото, нямайки възможност да осигурим достатъчно материали и прекратихме договора. Сега това издание излиза и продължава да излиза само, когато колегите от съответния сектор имат възможност да подготвят необходимите материали, да ги напишат с необходимото качество. За мен е проблем, защото не може да излизаме всяка седмица и гражданите няма как да бъдат информирани какво се случва всяка седмица. А имаме възможност само, когато стават по-значими събития..."

На въпроса на Прокурора как е било извършено предварителното проучване кметът каза, че писмени неща от г-н Кабрански е имал, но предвид неговите лични контакти...

Г-н Славов че изрично е написана декларация (за която лицето си носи отговорност) и когато тази декларация е придружена с всички изискуеми документи, той е наблегнал на нея...

На въпроса на прокурора Люцканов съзнава ли, че носи отговорността беше "Да"
В закона никъде не е написано, че съм длъжен да направя пълна проверка на работата на комисията. Не съм нито печатар, нито юрист, нито икономист. Нямам тези специфични знания, разглеждайки цялата документация да направя съответните изводи...Да назнача втора комисия, която да провери първата ли?

Бел. Яс - написаното по-горе не е стенографски запис, нито протокол на заседанието...

ВСЕКИ Е НЕВИНЕН ДО ДОКАЗВАНЕ НА ПРОТИВНОТО

Read 1482 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo