×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Румен Банков оттеглил жалбата си

Петък, 30 Май 2014 14:49

срещу зароведна кмета на Ямбол Георгий Славов. И съдът определил

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 187/27.5.2014 г.,  гр. Ямбол
         Ямболският административен съд, четвърти състав, в закрито заседание на двадесет и седми май две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: Ст.ВЪЛЧЕВ
при секретаря Р. Танкова, разгледа докладваното от съдията адм.дело № 80 по описа за 2014 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е образувано по жалба на Р.Д.Б. – председател на ОбС на БСП-Ямбол против заповед № РД/02-00264/23.04.2014 г. на Кмета на Община Ямбол, с която са определени местата за поставяне на агитационни материали на територията на гр.Ямбол.

По делото е постъпило Заявление вх.№ 761/27.05.2014 г., с което оспорващия оттегля жалбата и моли да бъде прекратено административно дело № 80/2014 г. ЯАС.

По силата на чл.155, ал.1 АПК при всяко положение на делото оспорващият може да оттегли оспорването или да се откаже от него изцяло или отчасти.

В случая искането е направено от надлежна страна при наличие на предвидените предпоставки, поради което жалбата следва да се остави без разглеждане и се прекрати образуваното производство.

Водим от горното и на основание чл.159, ал.1, т.8 АПК, съдът

 О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Р.Д.Б. – председател на ОбС на БСП-Ямбол против заповед № РД/02-00264/23.04.2014 г. на Кмета на Община Ямбол, с която са определени местата за поставяне на агитационни материали на територията на гр.Ямбол.

ПРЕКРАТЯВА  производството по адм. дело № 80/2014 г. по описа на Административен съд-Ямбол.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: П /НЕ СЕ ЧЕТЕ/

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

187/27.5.2014 г.,  гр. Ямбол

 

         Ямболският административен съд, четвърти състав, в закрито заседание на двадесет и седми май две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

Председател: Ст.ВЪЛЧЕВ

 

при секретаря Р. Танкова, разгледа докладваното от съдията адм.дело80 по описа за 2014 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на Р.Д.Б. – председател на ОбС на БСП-Ямбол против заповед № РД/02-00264/23.04.2014 г. на Кмета на Община Ямбол, с която са определени местата за поставяне на агитационни материали на територията на гр.Ямбол.

По делото е постъпило Заявление вх.№ 761/27.05.2014 г., с което оспорващия оттегля жалбата и моли да бъде прекратено административно дело № 80/2014 г. ЯАС.

По силата на чл.155, ал.1 АПК при всяко положение на делото оспорващият може да оттегли оспорването или да се откаже от него изцяло или отчасти.

В случая искането е направено от надлежна страна при наличие на предвидените предпоставки, поради което жалбата следва да се остави без разглеждане и се прекрати образуваното производство.

Водим от горното и на основание чл.159, ал.1, т.8 АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Р.Д.Б. – председател на ОбС на БСП-Ямбол против заповед № РД/02-00264/23.04.2014 г. на Кмета на Община Ямбол, с която са определени местата за поставяне на агитационни материали на територията на гр.Ямбол.

ПРЕКРАТЯВА  производството по адм. дело № 80/2014 г. по описа на Административен съд-Ямбол.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: П /НЕ СЕ ЧЕТЕ/

 

Read 1260 times
Rate this item
(1 Vote)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo