×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

С 3 000 лева глобили заведение

Събота, 03 Май 2014 12:52

Защото негов клиент пушел.. Собственикът обаче обжалвал и в резултат се получило следното

ЯМБОЛСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД – наказателно отделение,ІХ наказателен състав, в публично заседание на четиринадесети април две хиляди и четиринадесета година:

                                                                                          Председател: НИКОЛАЙ   КИРКОВ

секретар В.Г.,

като разгледа докладваното от съдия Кирков

АНД № 290/2014 г. по описа на ЯРС,

за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по  жалба на “ДИ-ЕЛ-2011”ЕООД ,гр.Ямбол, подадена ,чрез адв.Г.Д.-ЯАК,против Наказателно постановление №  558/14.02.2014г.  издадено от директора на РЗИ-Ямбол, с което  на дружеството, на основание чл.218,ал.3 от ЗЗ е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лв. за нарушение на чл.56,ал.1,вр. чл.31,ал.2 от ЗЗ

 В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност на атакуваното наказателно постановление и се моли ЯРС да го отмени.В съдебно заседание жалбата се подържа от редовно упълномощен адвокат, който пледира за отмяна на обжалваното наказателно постановление

Административнонаказващият орган,чрез процесуалния си представител оспорва жалбата,моли същата да бъде оставена без уважение, а наказателното постановление, като правилно и законосъобразно да бъде потвърдено.

ЯРС, след като прецени събраните по делото доказателства, наведените в жалба доводи, възраженията и изразените становища на страните, прие за установена следната фактическа обстановка:

На 16.01.2014г  свидетелките И. и В. *** извършили проверка в бистро ***,стопанисвано от “ДИ ЕЛ-2011” ЕООД гр.Ямбол.При проверката контролните органи  констатирали ,че в обособено закрито помещение към бистрото,предназначено за  обществено ползване  - зала с покрив и три  и ½ стени,клиентите на заведението пушат цигари.Свид. И. приела ,че това съставлява нарушение на  чл.56,ал.1 ,във вр. чл.31,ал.2 от ЗЗ и съставила акт на И. Ж. И., представляващ дружеството- жалбоподател.

Въз основа на  АУАН на 14.022014.  директора на РЗИ-Ямбол издал и обжалваното наказателно постановление ,с което на “ДИ-ЕЛ-2011”ЕООД ,гр.Ямбол, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 3000 лв.

Горната фактическа обстановка  се установява от разпитаните по делото свидетели и приложените   и приобщени по делото писмени доказателства.

При така установената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

Жалба е с правно основание чл. 59, ал. 1 от ЗАНН, подадена в преклузивния срок по ал. 2 от този текст, от легитимиран субект и при наличие на правен интерес от обжалване, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество жалбата е основателна, по следните съображения:

Решаващият състав намира ,че при издаване на наказателното постановление е допуснато нарушение на процесуалните правила, което е съществено и което е довело до нарушаване правото на защита на  наказаното лице.

В случая административнонаказателното производство е започнало  със съставяне на акт за установяване на административно нарушение срещу  физическото лице  И. Ж. И. ***/ видно от самия АУАН и показанията на свид.И./, а е завършило с издаване на   наказателно постановление срещу различен правен  субект, този на “ДИ-ЕЛ-2011”ЕООД ,гр.Ямбол .Това несъответствие прави напълно неясна волята на АНО кой е субекта на   административно –наказателната отговорност- физическото лице И. Ж.И. или ЮЛ “ДИ-ЕЛ-2011” .Така констатираното съществено процесуално нарушение е самостоятелно и достатъчно  основание за отмяна на наказателното постановление.

 

По тези съображения съдът намира, че жалбата е основателна и  атакуваното НП, като незаконосъобразно, следва да се  отмени.

 Воден от гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1,  от ЗАНН, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

           ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 558/14.02.2014г.  издадено от директора на РЗИ-Ямбол, с което  на “ДИ-ЕЛ-2011” ЕООД гр.Ямбол, на основание чл.218,ал.3 от ЗЗ е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лв. за нарушение на чл.56,ал.1,вр. чл.31,ал.2 от ЗЗ

 

Решението може да се обжалва пред Административен съд – Ямбол, в 14 - дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

Read 1408 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo