×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

И Н Ф О Р М А Ц И Я
по Проект „Подкрепа за достоен живот”
услуга „Личен асистент”при Община Ямбол
    
    
    Услугата „Личен асистент” по Проект „Подкрепа за достоен живот” е една от най-търсените услуги на територията на Община Ямбол.
    Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, а Община Ямбол е партньор на бенефициента на услугата – Агенцията за социално подпомагане към Министерство на труда и социалната политика.
    Със заповед № РД08-25/10.03.2014 г. на Договарящия орган, проект „Подкрепа за достоен живот” се удължава и продължителността на предоставяната социална услуга „Личен асистент” става общо 44 месеца, с планиран край 31.08.2014 г., а за екипа на местно ниво за изпълнение на проекта – 30.09.2014 г.
    
    Общият бюджет на Проекта е на стойност:   953 715.05 лева.    

    На Община Ямбол са определени 8280 часа месечно бюджет, който се усвоява на 100%. Допълнително, над тази квота, има сключени договори за усвояване на часове, които се реализират в процеса на работата като икономии.

    От стартирането на дейностите 10.01.2011 г. до момента в Проекта са включени 95 потребители и 85 лични асистенти.     

    Екипът за организация и управление на Проекта е в постоянен контакт с потребители и лични асистенти, което дава положителен резултат и удовлетвореност на всички участници. Потребителите изразяват своята удовлетвореност от това, че им се дава възможност за по-достоен живот и спокойствие в ежедневието, а личните асистенти – че имат възможността да се реализират на трудовия пазар.
    Обучените и включени кандидати в Банка „Лични асистенти” са готови и на разположение да предоставят услугата при наличието на свободна квота.

    

    13.03.2014 г.                    Администратор:  Атанаска Ямачева

Страница 582 от 654
Copyright © 2023 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo