×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Излезе Становището по Екологичната оценка на Общия устройствен на Ямбол Featured

Петък, 08 Февруари 2013 15:09

В резултат на проведените срещи за общественото обсъждане, както и по време на обществения достъп до докладите и проекта, не са постъпили писмени мотивирани становища на заинтересовани лица, или становища, в които е предоставена нова информация, различна от представената в доклада за ОСВ,  Получените становища, бележки и предложения в резултат на консултациите са отразени по подходящ начин в тези доклади и в предвидените мерки. Въз основа на получените становища, Кметът на Община Ямбол, в качеството си на възложител на плана и е взел решение да не се възлага допълване на доклада за екологична оценка, както и да не се продължават консултациите и да не се провежда ново обществено обсъждане на проекта на ОУП, се казва в материала.
Ето две предписания обаче, които трябва да се вземат предвид, според част от редколегията, които поставят под въпрос две неща -

ограждането на парка и проектиране дори, камо ли строеж на спортен комплекс в него:

т. 6 - Запазване на публичния характер на  всички изградени и съществуващи зелени площи
т. 14. При проектирането на нови обекти да се спазва принципа за запазване на съществуващата растителност на територията на община Ямбол.

Датата на излизане от РИОСВ е 1 февруари 2013 година, публикуваха го на сайта на общината седмица по-късно - 8 ми февруари, с изходящ номер от 7-ми. Пеш да бяха вървяли за два дни от СЗ щяха да го донесат.
 Може да бъде обжалвано в пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд Стара Загора в 14 дневен срк от съобщаването му ва заинтересованите лица по реда на Административно процесуалния кодекс, чрез РИОСВ, гр. Стара Загора.
http://www.yambol.bg/aktualno/resh-1-1-2013.pdf

Read 985 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2023 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo