×

Внимание

JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 42

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Обществената поръчка за "Разширение и реконструкция на канализационната и водопроводната мрежа на гр.Ямбол Featured

Неделя, 03 Февруари 2013 07:11

Пълен текст

Решение. Обявление. Документи.

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Разширение и реконструкция на канализационната и водопроводната мрежа на гр.Ямбол"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите Строителство
Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възлагащите органи 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
РБ, обл.Ямбол, община Ямбол, гр.Ямбол

Общо количество или обем

Изграждане на 18,048 км. битова канализационна мрежа, от които реконструкция на 1,366 км съществуваща мрежа и 16, 682 км новоизградена мрежа, включително гл. колектори, сградни отклонения, улични оттоци, 5 бр. дъждопреливници, ревизионни и събирателни шахти, за отвеждане на отпадъчните води до предвидената за изграждане ПСОВ, както и изграждане на 13,005 км. дъждовна канализация в южната част на квартал „Каргон”, която ще отвежда дъждовните води в р. Тунджа. Ще бъдат изградени и пет канализационни помпени станции – три за битови и индустриални отпадъчни води и две за дъждовни води. В предмета на поръчкат асе включва и подмяна и реконструкция на разпределителната водопроводна мрежа по трасето на изгражданата/реконструирана канализационна инфраструктура, с обща дължина 16,452 км., както и сградните водопроводни отклонения с обща дължина около 9,931 км.

Стойност, без да се включва ДДС
36529009.98 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение

Продължителност в дни

1065

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

01.03.2013 г.  Час: 16:00
 
Пълен текст
Решение. Обявление. Документи.
Read 1512 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo