×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Вече са ясни кои ще...за ДЕПОТО (и кои не...ръководител и координатор - няма :( Featured

Сряда, 30 Януари 2013 06:48

 ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО «СЪБЕСЕДВАНЕ» ЗА ЗВЕНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ DIR-5112122-5-71 „ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН ЯМБОЛ-  ПЪРВА ФАЗА”, ПО ДОГОВОР DIR-5112122-C008

След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи  за участие в обявения конкурс за Звено за изпълнение на проект DIR-5112122-5-71 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол-  Първа фаза”, по договор DIR-5112122-C008,
до явяване на „събеседване”  са допуснати  следните кандидати:

1/ За длъжност „Финансист”
Здравка Терзиева

2/ За длъжност „Технически сътрудник”
Инж. Мария Шуманова

Събеседването  ще се проведе на 01.02.2013 г. в зала № 203 в сградата на Община Ямбол по следния график:

За длъжност „Финансист”

 
№    Имена на участника    Час       
1    Здравка Терзиева    10.00    

За длъжност „Технически сътрудник”
 
№    Имена на участника    Час       
1    Инж. Мария Шуманова    10.10    

 

ЛИЦАТА, НЕДОПУСНАТИ ДО «СЪБЕСЕДВАНЕ» ЗА ЗВЕНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ DIR-5112122-5-71 „ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН ЯМБОЛ-  ПЪРВА ФАЗА”, ПО ДОГОВОР DIR-5112122-C008

След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи  за участие в обявения конкурс за звено за изпълнение на проект DIR-5112122-5-71 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол - първа фаза”, по договор DIR-5112122-C008 не се допускат до събеседване следните кандидати:

1/ За длъжност „Ръководител”
 
№    Имена на кандидата    Основание за недопускане       
1.    Инж. Митко Генков    Липсват доказателства за опит в управление на проекти - ръководител на минимум 2 проекта,  от които:
- поне един от тях да е инфраструктурен,
- са получили финансиране от фондовете на ЕС и/или други донори.       
2.    Инж. Мария Шуманова    Липсват доказателства за опит в управление на проекти - ръководител на минимум 2 проекта,  от които:
- поне един от тях да е инфраструктурен,
- са получили финансиране от фондовете на ЕС и/или други донори.    

         2/ За длъжност „Координатор”
 
 
№    Имена на кандидата    Основание за недопускане       
1.     Инж. Митко Генков    Липсват доказателства за Опит в управление и изпълнение на поне 2 проекта, които:
- поне един от тях да е инфраструктурен, финансиране от фондовете на ЕС и/или други донори
- поне един от тях е в областта на екологичната инфраструктура       
2.    Инж. Мария Шуманова    Липсват доказателства за Опит в управление и изпълнение на поне 2 проекта, които:
- поне един от тях да е инфраструктурен, финансиране от фондовете на ЕС и/или други донори
- поне един от тях е в областта на екологичната инфраструктура       
3.    Христо Христов    Липсват доказателства за опит в управление и изпълнение на поне 2 проекта, които:
- поне един от тях да е инфраструктурен, финансиране от фондовете на ЕС и/или други донори
- поне един от тях е в областта на екологичната инфраструктура       
4.     Мария Паспалджиева    Липсват доказателства за Опит в управление и изпълнение на проект, който:
- е в областта на екологичната инфраструктура       
5.    Мариана Узунова     Липсват доказателства за минимум 5 години общ трудов стаж.
 Липсват доказателства за Опит в управление и изпълнение на поне 2 проекта, които:
- поне един от тях да е инфраструктурен, финансиране от фондовете на ЕС и/или други донори
- поне един от тях е в областта на екологичната инфраструктура       
6.    Инж. Валентина Чолакова- Малешкова    Липсват доказателства за опит в управление и изпълнение на поне 2 проекта, които:
- поне един от тях да е инфраструктурен, финансиране от фондовете на ЕС и/или други донори
- поне един от тях е в областта на екологичната инфраструктура       
7.    Красен Димитров    Липсват доказателства за минимум 5 години общ трудов стаж.
Липсват доказателства за придобита квалификационна степен "бакалавър" - Технически науки, или магистър Право/ Икономика;
Липсват доказателства за опит  в управление и изпълнение на поне 2 проекта, които:
- поне един от тях да е инфраструктурен, финансиране от фондовете на ЕС и/или други донори
- поне един от тях е в областта на екологичната инфраструктура    

        3/За длъжност „Технически сътрудник”

 
№    Имена на кандидата    Основание за недопускане       
1.     Елица Йорданова    Липсват доказателства за общ трудов стаж мин. 5 години.
Липсват доказателства за опит в осъществяването на поне един инфраструктурен проект  финансиран от фондовете на ЕС и/или други донори       
2.    Валентина Чолакова-Малешкова    Липсват доказателства за опит в осъществяването на поне един инфраструктурен проект  финансиран от фондовете на ЕС и/или други донори       
3.    Атанас Атанасов    Липсват доказателства за опит в осъществяването на поне един инфраструктурен проект  финансиран от фондовете на ЕС и/или други донори       
4.    Бистра Марева    Липсват доказателства за опит в осъществяването на поне един инфраструктурен проект  финансиран от фондовете на ЕС и/или други донори (в Автобиографията е описан проект финансиран от Програма ФАР, но няма представен доказателствен материал за това- напр. копие на заповед за участие в екип за изпълнение/управление и/или граждански договор за извършване на услуга)       
5.    Милена Янчева    Липсват доказателства за общ трудов стаж мин. 5 години.
Липсват доказателства за опит в осъществяването на поне един инфраструктурен проект  финансиран от фондовете на ЕС и/или други донори       
6.    Добрин Димитров    Липсват доказателства за опит в осъществяването на поне един инфраструктурен проект  финансиран от фондовете на ЕС и/или други донори       
7.    Мариана Узунова    Липсват доказателства за общ трудов стаж мин. 5 години.
Липсват доказателства за опит в осъществяването на поне един инфраструктурен проект  финансиран от фондовете на ЕС и/или други донори       
8.    Настя Динева    Липсват доказателства за общ трудов стаж мин. 5 години.
Липсват доказателства за опит в осъществяването на поне един инфраструктурен проект  финансиран от фондовете на ЕС и/или други донори       
9.    Ирина Грозева    Липсват доказателства за общ трудов стаж мин. 5 години.
Липсват доказателства за опит в осъществяването на поне един инфраструктурен проект  финансиран от фондовете на ЕС и/или други донори       
10.    Красен Димитров    Липсват доказателства за придобита образователна степен „бакалавър”. Липсват доказателства за общ трудов стаж мин. 5 години.
Липсват доказателства за опит в осъществяването на поне един инфраструктурен проект  финансиран от фондовете на ЕС и/или други донори       
11.    Атанаска Ямачева    Липсват доказателства за опит в осъществяването на поне един инфраструктурен проект  финансиран от фондовете на ЕС и/или други донори    

Read 1736 times
Rate this item
(1 Vote)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo