×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

НЕДОПУСНАТИТЕ за водния цикъл (93 млн.) и защо !

Сряда, 30 Януари 2013 06:30

НЕДОПУСНАТИ ДО «СЪБЕСЕДВАНЕ» В КОНКУРС ЗА ЗВЕНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ DIR-51011116-46-130 „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол”, по договор DIR-51011116-C035

След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения конкурс за звено за изпълнение на проект DIR-51011116-46-130 „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол”, по договор DIR-51011116-C035, не се допускат до събеседване следните кандидати:
1/ За длъжност „Координатор”
 
№    Имена на кандидата    Основание за недопускане       
1.     Инж. Митко Генков    Липсват доказателства за опит в изпълнението на поне 1 проект, който е получил финансиране от фондовете на ЕС и/или други донори        
2.    Недялка Василева
    Липсват доказателства за опит в изпълнението на поне 1 проект, който е получил финансиране от фондовете на ЕС и/или други донори       
3.    Мариана Узунова    Липсват доказателства за общ трудов стаж мин. 5 год.
Липсват доказателства за опит в изпълнението на поне 1 проект, който е получил финансиране от фондовете на ЕС и/или други донори инфраструктура       
4.    Инж. Валентина Чолакова- Малешкова    Липсват доказателства за опит в изпълнението на поне 1 проект, който е получил финансиране от фондовете на ЕС и/или други донори инфраструктура       
5.    Красен Димитров    Липсват доказателства за придобита квалификационна степен „бакалавър” и общ трудов стаж мин. 5 години.
Липсват доказателства за опит в изпълнението на поне 1 проект, който е получил финансиране от фондовете на ЕС и/или други донори       
6.    Инж. Петя Цивкова
    Липсват доказателства за опит в изпълнението на поне 1 проект, който е получил финансиране от фондовете на ЕС и/или други донори        
7.    Атанаска Ямачева    Придобитата квалификационна степен не е от областите Технически науки/Икономика или магистър Право             2/ За длъжност „Финансист”

 
№    Имена на кандидата    Основание за недопускане       
1    Недялка Василева    Липсват доказателства за опит като финансист или счетоводител на екип за управление на поне 1 /един/ проект, финансиран от фондовете на ЕС и/или други донори.       
2.    Иван Петров    Липсват доказателства за общ професионален опит    


 3/ За длъжност „Експерт мониторинг и контрол”

 
№    Имена на кандидата    Основание за недопускане       
1.     Добрин Димитров    Липсват доказателства за опит в управление и изпълнение на поне един проект  финансиран от фондовете на ЕС и/или други донори       
2.    Недялка Василева    Липсват доказателства за опит в управление и изпълнение на поне един проект  финансиран от фондовете на ЕС и/или други донори       
3.    Красен Димитров    Липсват доказателства за придобита образователна степен „бакалавър”
Липсват доказателства за общ професионален опит
Липсват доказателства за опит в управление и изпълнение на поне един проект  финансиран от фондовете на ЕС и/или други донори.    

        3/За длъжност „Технически сътрудник”

 
№    Имена на кандидата    Основание за недопускане       
1.    Румяна Иванова    Липсват доказателства за минимум 3 години общ трудов стаж        
2.    Елица Йорданова    Липсват доказателства за минимум 3 години общ трудов стаж .       
3.    Милена Янчева    Липсват доказателства за минимум 3 години общ трудов стаж.       
4.    Мариана Узунова    Липсват доказателства за минимум 3 години общ трудов стаж        
5.    Красен Димитров    Липсват доказателства за придобита образователна степен „бакалавър”
Липсват доказателства за минимум 3 години общ трудов стаж     

Read 2328 times
Rate this item
(1 Vote)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo