×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Внезапна сесия на Съвета - Ямбол. Заседанието и на комисиите - неоповестени за гражданите Featured

Сряда, 29 Август 2012 17:07

Спешна извънредна сесия на местния парламент е насрочила в началото на седмицата председателят му д-р Татяна Петкова. Дневният ред на заседанието е с единствена точка - обсъждане и гласуване на договор, който кметът на Ямбол да подпише с Министерството на здравеопазването.
На предната си сесия
Общинският съвет даде съгласие с пълно мнозинство 37 гласа "За"  да се извърши дарение под условие на имот - частна общинска собственост -болнично заведение, заедно с отстъпено право на строеж върху застроената площ и цялата съпътстваща строителна документация..
Сграда хирургичен блок   20 552 кв. м. .конструкция монолитна, брой етажи 14
Сграда операционен блок
Сграда със специално предназначение - естакада
Сграда за медицински газове
Сграда трафопост

С 34 гласа "за" бе прието дарението да бъде под условие - сградите да бъдат приведени в годност за експлоатация за нуждите на МБАЛ "Свети Пантелеймон"

С 34 "за" бе прието ако в срок до март 2014 г. условието по т. 2 не бъде изпълнено дарението ще бъде отменено и сградите ще преминат в собственост на община Ямбол.

С 37 "за" бе прието упълномощава кмета на общината да сключи договор с МЗ под условие, който преди това да бъде одобрен от ОбС

край на цитата

Ясно е, че какъвто и да е текста на Договора, предвид конфигурацията в Съвета, той ще бъде приет.

Ние напомняме обаче, че при Приемането на  правилника си за работа общинските съветници наблегнаха върху желанието си за повече прозрачност в дейността им. Наблегнато беше върху публичният достъп на заседаниета на Постоянните комисии, чиято дейност е без съмнение с особена важност за приемане на решенията на Съвета.

Че питаме - каква е тази публичност и прозрачност, след като пресцентъра на общината държи в неведение средствата за масово осведомяване и гражданите от датите и часът на заседанията им.
За заседанието на сесията утре, също не беше подадена официална  информация до представителите на медиите. Общинският съвет обаче, явно няма или волята и силата да задейства изпълнението на взетите от него решения.
Read 1597 times
Rate this item
(2 votes)
Copyright © 2023 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo