×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Днес в "Тунджа" - експертен съвет

Сряда, 05 Септември 2012 06:32

Съобщаваме Ви, че на  05.09.2012 г.   от 10.00 ч. в залата на ІІ етаж в Община "Тунджа" ще се проведе заседание на Общинския експертния съвет по устройство на територията , на което ще се разглеждат следните обекти:
1. Проект за Подробен устройствен план /ПРЗ/ за обект: „Складова база за зърно с разтоварище” в ПИ № 190011 по КВС на з-ще с.Гълъбинци /Комплексен проект за инвестиционна инициатива, съгл.чл.150 от ЗУТ/.                                        Докладва:арх.Павлов
2. Инвестиционен проект за обект: Православен параклис „Свети Димитър” в УПИ І-63 по ПУП на  с.Видинци.                                                                                    Докладва:арх.Николов
3. Инвестиционен проект за обект: Гараж в УПИ ХІ-273 в кв. 29  по ПУП на  с.Симеоново.                                                                                                      Докладва:арх.Вълчев
4. Проект за Подробен устройствен план /ПРЗ/ за ПИ 40484.32.400 по Кадастралната карта на земите за земеделско ползване на з-ще с.Кукорево.           Докладва:арх.Вълчев                                                                                               5. Проект за изменение на Подробен устройствен план/ПР/ за УПИ  І- за стопански дейности в кв.26а по ПУП на  с.Калчево и ПИ № 046045 по КВС на з-ще с.Калчево.                                                                                                                                                      Докладва:инж.Филчева                           
    6. Техническо задание за изработване на ПУП-Парцеларен план за обект: Оптичен кабел от гр.Ямбол до с.Стара река, минаващ  през ПИ №№ 000038, 000006 и 000004 в з-ще с.Кукорево и ПИ №№ ПИ 035001, 000135, 000167, 000115, 000136 и 000139 в з-ще с.Стара река.
7. Проект за Подробен устройствен план /ПРЗ/ за ПИ 68878.17.50 по Кадастралната карта на земите за земеделско ползване на з-ще С.Стара река.                  Докладва:арх.Русева
8. Проект за Подробен устройствен план /ПРЗ/ за ПИ 036018 по КВС на з-ще с.Кабиле.
                                       Докладва:арх.Русева
9. Инвестиционен проект за обект: Водопроводно отклонение за „Гробищен парк” в УПИ VІ-66 в кв. 21  по ПУП на  с.Козарево.                                               Докладва:инж.Стоева
10. Проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на довеждащ колектор до ПСОВ с.Тенево.                            Докладва: инж.Иванов
11. Проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на електропровод 20 kV до имоти №№ 019032 по КВС на з-ще  с.Кабиле.                                Докладва: инж.Тодорова
12. Проект за Подробен устройствен план /ПРЗ/ за ПИ 010066 по КВС на з-ще с.Дражево.                                                                                                        Докладва:инж.Тодорова
13. Проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на електропровод до поземлен имот №010066 по КВС на з-ще  с.Дражево.                     Докладва:инж.Тодорова              
14. Проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на водопровод до поземлен имот №010066 по КВС на з-ще  с.Дражево.                                Докладва: инж.Тодорова
15. Проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на канализационен клон до поземлен имот №010066 по КВС на з-ще  с.Дражево.                    Докладва: инж.Тодорова

        Материалите на горе описаните обекти се намират в стая № 103, ет.І-ви на общината и могат да се разглеждат от специалистите.

АРХ. ДИМИТЪР БЪЧВАРОВ
Председател на ЕС

Read 827 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2023 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo