×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

В Стралджа проучват за напорна канализация. Щото след 2014-та..Какво?

Понеделник, 27 Август 2012 13:10

Във връзка с кандидатстване на Община Стралджа с проект по Оперативна програма „Околна среда” Интегриран инвестиционен проект за изграждане на ПСОВ, разделна канализация и водопроводна мрежа в гр.Стралджа”, кметът на общината Митко Андонов със своя заповед назначи 6 групи общински служители, които обикалят кварталите на града за уведомяване населението и подготовка за  предстоящата инвестиция. Всеки от собствениците на имоти декларира съгласието си  за монтиране на необходимите съоръжения  – шахта 2м3 с обемна помпа и табло за управление.  Получава информация, че съоръженията , като неразделна част от проекта, ще се монтират при спазване  изискванията за отстояние и на точно определено от собственика  място. Грижа на стопаните ще бъде единствено  осигуряване на ел.захранване на съоръжението  чрез включване към електроинсталацията на имота, което е в рамките на 9,5 квтч или 1-2 лв. на месец за 6-членно семейство. Общината за своя сметка ще  извършва монтирането на помпените съоръжения и прикачването им към уличната канализация, след което тези съоръжения стават нейна собственост.
    Направеният обход от групите по квартали до сега   доказва съпричастността  и одобрението  от  гражданите  на мащабния проект , чието изпълнение е отколешна мечта на всички. Проектът, който общината ще изпълнява, е единствен  у нас. Той е  проверен в такива страни като  Германия, Австрия, Чехия, САЩ. Напорната канализация , която  общината желае да приложи, не се влияе от равнинния терен , високото ниво на подпочвените води и отговаря на съвременните изисквания за  канализации на населени места като Стралджа. Тези от собствениците, които по една или друга причина не успеят да се включат сега в този проект, по-късно ще трябва със собствени средства в размер на около 7 хил.лв. да изградят в имота си  такова съоръжение.
    Съгласно европейските директиви за канализации след 2014 г. ще бъде забранено използването на попивни ями, събирателни резервоари и директно заустване в дерето на битово-отпадни води, което на практика означава, че Община Стралджа се вписва навреме в изграждането на напорната канализация, за да може градът да разполага с модерна и адекватна на условията и времето  канализационна мрежа.

Надя Жечева

Бел. Яс - щото след 2014 кво - май ще се наложи да излезем от ЕС и да си останем в България... В Стралджа, както и да е ами колко села в България са на ями и зустяване на дерета?

Read 1075 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2023 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo