×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Председателят на РИК в Ямбол е от ГЕРБ

Петък, 04 Април 2014 14:59

Секретарят също е Мариана, но от БСП. БСП бяха предложили нея за Председател. Освен Председател ГЕРБ не искаха повече. И го получиха..Общо 2 Мариани и 1 Марияна в ръководството. Зам. председателите са двама от ДПС и Атака

ЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
номер 55-ЕП
София, 3 април 2014 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Тридесет и
първи район - Ямболски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.
Постъпило е писмо от областния управител на област Ямбол с вх. номер ЕП-05-27 от 29.03.2014 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми се документи по чл. 60, ал. 2, 3 и 4 от ИК и протокол от 28.03.2014 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в ИК
При консултациите не е постигнато съгласие по състава на Районната избирателна комисия в Тридесет и първи район - Ямболски, поради което съставът на РИК се определя от ЦИК на основание приложените към писмото на областния управител на област Ямбол предложения от партиите и коалициите, участвали в консултациите.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от ИК и Решение номер 7-ЕП от 23 март 2014 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Тридесет и първи район - Ямболски, в състав от 15 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариана Стоянова Христова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юсеин Хасан Ахмед
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марияна Колева Петрова
СЕКРЕТАР: Мариана Георгиева Гърдева-
Виденова
ЧЛЕНОВЕ: Женя Ангелова Кайали
Ани Стефанова Канева
Драгомир Минков Димитров
Екатерина Антонова Янева
Дженко Георгиев Дженков
Елена Димитрова Иванова-
Георгиева
Илиана Христова Колева
Тодор Василев Чиповски
Мехмед Люманов Мехмедов
Анелия Неделчева Димитрова
Нели Кръстева Стоянова

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 4 април 2014 г. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

ИГ/ЛТ

Read 1906 times
Rate this item
(2 votes)
Tagged under
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo