×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

С мин.председателска заповед

Вторник, 25 Март 2014 00:30

Със заповед № Р-36/28.2.2014 министър-председателят Пламен Орешарски възлага на компетентните министерства и областните администрации да предприемат действия за контрол по състоянието на водните обекти и хидротехническите съоръжения в страната. Този мониторинг се провежда два пъти годишно, като целта е да се вземат превантивни и адекватни мерки за недопускане на щети и ограничаване на вредното въздействие на водите.
Съгласно заповедта на премиера, областните управители трябва да докладват за техническото състояние на водните обекти в техните области, проводимостта на речните легла, състоянието на съществуващите корекции на реки, дерета и диги.
В докладите трябва да бъдат включени неизпълнените предписания на междуведомствени комисии от 2013 г., свързани с подобряване на техническото състояние и аварийното планиране на водностопанските системи и хидротехнически съоръжения, както и причините за неизпълнението им.
Докладите трябва да съдържат също и предложения за мерки за привеждане на водните обекти, водностопанските системи и хидротехнически съоръжения в изправно техническо състояние.
Крайният срок за представяне на докладите е 27 юни за пролетните проверки и 28 ноември за есенните.
На основание заповедта на министър-председателя, предстои да бъде издадена заповед на областния управител Николай Пенев, в която ще бъде определен съставът на комисията за обследване, крайните срокове за представяне на протоколите от тяхната работа, както и графика за извършване на проверките.

Read 656 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2023 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo