×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Свободните работни места в областта Featured

Сряда, 19 Март 2014 04:05

Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство Безсрочен -- 1 Ямбол
Административни специалисти Срочен -- 1 Тунджа
Административни специалисти Срочен -- 1 Тунджа
Административни специалисти Безсрочен -- 1 Тунджа
Монтажници Срочен 380 лв. 1 Ямбол
Други оператори на стационарни машини и съоръжения Срочен -- 1 Ямбол
Други оператори на стационарни машини и съоръжения Срочен 380 лв. 2 Ямбол
Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство Срочен -- 2 Ямбол
Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии) Срочен 600 лв. 1 Ямбол
Други квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии Срочен 487 лв. 1 Ямбол
Монтажници Срочен 380 лв. 1 Ямбол
Административни специалисти Срочен 600 лв. 1 Ямбол
Административни специалисти Срочен 600 лв. 1 Ямбол
Административни специалисти Срочен 600 лв. 1 Ямбол
Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство Срочен -- 3 Ямбол
Посредници в бизнес услугите Безсрочен -- 1 Ямбол
Посредници в бизнес услугите Безсрочен -- 1 Ямбол
Посредници в бизнес услугите Безсрочен -- 1 Ямбол
Архитекти, проектанти, земемери и дизайнери Срочен -- 1 Тунджа
Архитекти, проектанти, земемери и дизайнери Срочен -- 1 Тунджа
Финансови специалисти Срочен -- 1 Ямбол
Приложни специалисти с контролни функции в добивната и преработващата промишленост и строителството Срочен 560 лв. 1 Ямбол
Специалисти по естествени науки Срочен -- 1 Тунджа
Специалисти по естествени науки Срочен -- 1 Тунджа
Приложни специалисти в държавната администрация Безсрочен 350 лв. 1 Елхово
Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство Срочен -- 2 Ямбол
Монтажници Срочен 380 лв. 1 Ямбол
Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии) Безсрочен -- 1 Ямбол
Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии) Безсрочен -- 1 Ямбол
Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии) Безсрочен -- 1 Ямбол
Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство Безсрочен -- 1 Ямбол
Машинни оператори в металургичното производство и металообработването Срочен 380 лв. 1 Ямбол
Приложни специалисти във физическите и техническите науки Безсрочен -- 1 Ямбол
Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии) Срочен 600 лв. 1 Ямбол
Ръководители в преработващата и добивната промишленост, строителството и дистрибуцията Безсрочен -- 1 Тунджа
Ръководители в преработващата и добивната промишленост, строителството и дистрибуцията Безсрочен -- 1 Тунджа
Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство Безсрочен -- 1 Ямбол
Машинни механици и монтьори Срочен 400 лв. 1 Ямбол
Други преподаватели Срочен -- 1 Ямбол
Лекари Безсрочен -- 1 Ямбол
Административни специалисти Срочен 600 лв. 1 Ямбол
Административни специалисти Срочен 600 лв. 1 Ямбол
Животновъди Срочен -- 1 Тунджа
Работници по производство на облекло и сродни на тях Срочен -- 1 Ямбол
Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство Срочен -- 1 Ямбол
Сервитьори и бармани Срочен -- 1 Ямбол
Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство Безсрочен -- 4 Ямбол
Работници в преработващата промишленост Срочен -- 3 Ямбол
Друг помощен административен персонал Срочен 507 лв. 1 Ямбол
Други неквалифицирани работници Безсрочен -- 1 Ямбол
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях Срочен -- 1 Ямбол
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях Срочен -- 1 Ямбол
Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство Срочен -- 1 Ямбол
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях Срочен 400 лв. 1 Ямбол
Животновъди Срочен -- 4 Тунджа
Друг обслужващ персонал Срочен -- 1 Ямбол
Работници в добивната промишленост и строителството Срочен -- 5 Ямбол
Оператори на подвижни съоръжения Безсрочен -- 2 Ямбол
Монтажници Срочен -- 8 Ямбол
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях Срочен -- 1 Ямбол
Работници по производство на облекло и сродни на тях Срочен -- 1 Ямбол
Работници в преработващата промишленост Безсрочен -- 2 Ямбол
Работници в преработващата промишленост Срочен -- 4 Ямбол
Сервитьори и бармани Безсрочен -- 1 Ямбол
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях Срочен -- 1 Ямбол
Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси Безсрочен -- 2 Ямбол
Други квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии Срочен -- 1 Ямбол
Работници в преработващата промишленост Срочен -- 3 Ямбол
Касиери и продавачи на билети Срочен -- 2 Ямбол
Лекари Безсрочен -- 2 Ямбол
Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси Безсрочен -- 3 Ямбол
Готвачи Срочен -- 2 Ямбол
Учители в начален етап на основното образование (I-IV клас) и в предучилищно възпитание и подготовка Безсрочен 275 лв. 1 Стралджа
Учители в начален етап на основното образование (I-IV клас) и в предучилищно възпитание и подготовка Срочен -- 1 Ямбол
Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси Срочен -- 3 Ямбол
Градинари и растениевъди Срочен -- 1 Ямбол
Сервитьори и бармани Срочен 470 лв. 2 Ямбол
Работници по производство на облекло и сродни на тях Безсрочен -- 1 Ямбол
Машинни оператори в хранително-вкусовата промишленост Срочен -- 11 Ямбол
Работници по производство на облекло и сродни на тях Безсрочен 500 лв. 2 Ямбол
Лекари Безсрочен -- 1 Ямбол
Лекари Безсрочен -- 3 Ямбол
Работници по производство на облекло и сродни на тях Срочен -- 1 Ямбол
Работници по производство на облекло и сродни на тях Срочен -- 1 Ямбол
Строители на сгради и сродни на тях Безсрочен -- 4 Ямбол
Специалисти по бази данни и мрежи Срочен 440 лв. 1 Стралджа
Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения Безсрочен -- 1 Тунджа
Сервитьори и бармани Безсрочен -- 1 Ямбол
Приложни специалисти във физическите и техническите науки Срочен -- 1 Ямбол
Монтажници Срочен -- 4 Ямбол
Други квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии Срочен -- 1 Ямбол
Работници по довършителни работи в строителството и сродни на тях Безсрочен -- 1 Ямбол
Сервитьори и бармани Безсрочен -- 1 Ямбол

       .

Read 822 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo