×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Свободните работни места в областта,

Петък, 24 Януари 2014 04:11

регистрирани към 24 януари в Бюрата по труда
Посредници в бизнес услугите Безсрочен -- 1 Ямбол
Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии) Безсрочен -- 1 Ямбол
Административни специалисти Срочен -- 1 Тунджа
Посредници в бизнес услугите Безсрочен -- 1 Ямбол
Административни специалисти Срочен 600 лв. 1 Ямбол
Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии) Безсрочен -- 1 Ямбол
Административни специалисти Срочен 600 лв. 1 Ямбол
Административни специалисти Срочен 600 лв. 1 Ямбол
Ръководители в преработващата и добивната промишленост, строителството и дистрибуцията Безсрочен -- 1 Тунджа
Специалисти по естествени науки Срочен -- 1 Тунджа
Архитекти, проектанти, земемери и дизайнери Срочен -- 1 Тунджа
Ръководители в преработващата и добивната промишленост, строителството и дистрибуцията Безсрочен -- 1 Тунджа
Административни специалисти Срочен -- 1 Тунджа
Специалисти по естествени науки Срочен -- 1 Тунджа
Архитекти, проектанти, земемери и дизайнери Срочен -- 1 Тунджа
Приложни специалисти във физическите и техническите науки Безсрочен -- 1 Ямбол
Приложни специалисти във физическите и техническите науки Безсрочен -- 1 Ямбол
Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии) Срочен -- 1 Ямбол
Приложни специалисти във физическите и техническите науки Срочен -- 1 Ямбол
Приложни специалисти във физическите и техническите науки Безсрочен -- 1 Ямбол
Приложни специалисти с контролни функции в добивната и преработващата промишленост и строителството Срочен 560 лв. 1 Ямбол
Монтажници Срочен 380 лв. 1 Ямбол
Други квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии Срочен 487 лв. 1 Ямбол
Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии) Срочен 600 лв. 1 Ямбол
Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии) Срочен 600 лв. 1 Ямбол
Посредници в бизнес услугите Безсрочен -- 1 Ямбол
Административни специалисти Срочен 600 лв. 1 Ямбол
Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии) Безсрочен -- 1 Ямбол
Административни специалисти Срочен 600 лв. 1 Ямбол
Машинни оператори в металургичното производство и металообработването Срочен 507 лв. 1 Ямбол
Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство Безсрочен -- 1 Ямбол
Машинни механици и монтьори Срочен 400 лв. 1 Ямбол
Работници по производство на облекло и сродни на тях Срочен -- 1 Ямбол
Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти Срочен -- 1 Ямбол
Приложни специалисти във физическите и техническите науки Срочен -- 1 Ямбол
Други оператори на стационарни машини и съоръжения Срочен 380 лв. 1 Ямбол
Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство Безсрочен -- 1 Ямбол
Миячи на превозни средства, прозорци, перачи и сродни на тях Срочен -- 1 Ямбол
Приложни специалисти във физическите и техническите науки Безсрочен -- 1 Ямбол
Монтажници Срочен 380 лв. 1 Ямбол
Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти Срочен 340 лв. 1 Болярово
Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство Срочен -- 2 Ямбол
Други квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии Срочен -- 1 Ямбол
Приложни специалисти във физическите и техническите науки Срочен -- 1 Ямбол
Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство Срочен -- 1 Ямбол
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях Срочен 400 лв. 1 Ямбол
Учители в начален етап на основното образование (I-IV клас) и в предучилищно възпитание и подготовка Срочен -- 1 Ямбол
Работници по производство на облекло и сродни на тях Срочен -- 1 Ямбол
Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство Срочен -- 2 Ямбол
Работници по производство на облекло и сродни на тях Срочен -- 1 Ямбол
Финансови специалисти Срочен -- 1 Ямбол
Приложни специалисти във физическите и техническите науки Безсрочен -- 1 Ямбол
Приложни специалисти във физическите и техническите науки Безсрочен -- 1 Ямбол
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях Срочен -- 2 Ямбол
Други квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии Срочен -- 1 Ямбол
Машинни оператори в металургичното производство и металообработването Срочен 380 лв. 1 Ямбол
Работници по производство на облекло и сродни на тях Срочен -- 1 Ямбол
Машинни механици и монтьори Срочен -- 1 Ямбол
Приложни специалисти във физическите и техническите науки Срочен -- 1 Ямбол
Приложни специалисти във физическите и техническите науки Срочен -- 1 Ямбол
Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство Безсрочен -- 1 Ямбол
Персонал, полагащ здравни грижи за хора Срочен 340 лв. 1 Болярово
Работници по производство на облекло и сродни на тях Безсрочен 500 лв. 3 Ямбол
Монтажници Срочен 380 лв. 1 Ямбол
Оператори на подвижни съоръжения Безсрочен -- 1 Ямбол
Миячи на превозни средства, прозорци, перачи и сродни на тях Срочен -- 1 Ямбол
Други оператори на стационарни машини и съоръжения Срочен -- 1 Ямбол
Приложни специалисти във физическите и техническите науки Срочен -- 1 Ямбол
Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство Срочен 340 лв. 1 Елхово
Други медицински и здравни специалисти Срочен -- 1 Ямбол
Работници по производство на облекло и сродни на тях Срочен -- 1 Ямбол

Read 802 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo