×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

На брифинга в ОА

Сряда, 22 Януари 2014 06:04

Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” и възможността ямболските общини да кандидатстват за финансиране със свои проекти бе акцентът в брифингd на областния управител Николай Пенев.
„Възможността за инвестиции в регионите и финансиране на проекти, които не попадат в обсега на оперативните програми на ЕС, е изключително ценна и представлява един реализиран ангажимент от страна на правителството на Пламен Орешарски”, коментира пред медиите областният управител. Той представи подробна информация относно процеса по набиране на проектни предложения, тяхното разглеждане от създадения за целта Междуведомствен съвет, начините за финансиране и секторите, в които могат да се реализират.
С Постановление № 4 от 16 януари, Министерски съвет одобри условията, реда и критериите за реализацията на Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”. По нея са предвидени 500 млн.лв. от държавния бюджет, а проектите, които ще се финансират, целят постигане на икономически растеж, устойчиво развитие на регионите, повишаване на конкурентоспособността на икономиката, създаване на възможност за генериране на заетост и доходи.
В Постановлението на Министерски съвет са определени секторите, в които могат да се финансират проекти: ВиК и др. дейности, свързани с околната среда; транспортна инфраструктура; социална и културна инфраструктура, както и други сектори, подкрепящи социално-икономическото развитие.
Във връзка с реализацията на Публичната инвестиционна програма, се създава Междуведомствен съвет за оценяване, приоритизиране и подбор на проектни и програмни предложения на конкурентен принцип. Той се ръководи от министъра на финансите, а негови членове са министрите на икономиката и енергетиката, на регионалното развитие, на инвестиционното проектиране, на транспорта и на околната среда. В състава му е включен и председателят на Националното сдружение на общините в България.
Членовете на Междуведомствения съвет оценяват, обсъждат, подбират и предлагат на Министерски съвет за одобрение списък, съдържащ проекти и програми, чието изпълнение да бъде финансирано чрез Публичната инвестиционна програма.
Основните критерии за класиране на постъпилите проектни предложения са:
Съответствие с програмата на правителството;
Очаквани ефекти от изпълнението;
Връзка на заложените в проекта цели, планираните дейности и очаквани резултати;
Капацитет на организацията да изпълни проекта;
Принос за икономическото развитие, за намаляване на различията и подобряване на жизнената среда;
Генериране на заетост и др.
Областните управители имат важна роля в процеса по набиране на проектни предложения, координация и контрол на тяхното изпълнение. Във връзка с тези ангажименти, миналата седмица са проведени консултации с кметове и заместник кметове от всички ямболски общини. С тях са обсъдени възможностите на Програмата, допустимите бенефициенти и сектори, начина на финансиране, както и основни етапи по подбора, оценяването и изпълнението на проектите. Очаква се до дни те да представят в Областна администрация попълнените си апликационни форми, след което областният управител лично ще внесе проектните предложения за разглеждане от Междуведомствения съвет.
„Разчитам на активност от страна на кметовете, за да можем да се възползваме в максимална степен от възможността, която правителството предоставя за развитие на регионите в България. Сигурен съм, че при добре обмислени и обосновани проектни предложения, ще успеем да спечелим финансиране за проекти, които не могат да бъдат реализирани по линия на оперативните програми на Европейския съюз”, отбеляза в заключение областният управител Николай Пенев.

…………………………………….


Read 796 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo