×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Вече над 50 предписания за отстраняване в критичната ... Featured

Вторник, 06 Август 2013 13:34

Междуведомствена комисия, назначена със заповед на областен управител, извършва проверки на обектите от критичната инфраструктура в региона. Комисията работи в изпълнение на чл. 64, ал. 1, т. 6 от Закона за защита при бедствия, а членове са представители на Областна администрация, Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението“, „Инспекция по труда“, РЗИ, ОД на МВР, Главна Дирекция "Инспекция за държавен технически надзор",  Областна дирекция по безопасност на храните и на съответните общини.

Следвайки предварително утвърден график, до момента Комисията е инспектирала бензиностанции, газ и метанстанции, предприятия и компресорни станции в областта. За всяка проверка е изготвен протокол с констатации по въпросите на пожарната безопасност, държавен технически надзор, здравна инспекция, охрана на обекта, опазване на околната среда и водите и безопасни условия на труд.

Към момента са издадени над 50 предписания, които трябва да бъдат изпълнени в срок. Сред тях има такива за осигуряване на видеонаблюдение и паник бутон на обекта, актуализация на аварийните планове и правилниците за пропускателния режим, осигуряване на подходящи предпазни средства за персонала и други. Целта е да бъдат сведени до минимум рисковите фактори, свързани с дейността на тези обекти.

Работата на Комисията ще продължи с инспекции на обекти с източници на йонизиращи лъчения в Ямбол и Елхово, бензиностанции и газстанции на ГКПП „Лесово”, както и складове за съхранение на негодни препарати за растителна защита.
До крайния срок 30 ноември ще бъдат проверени всички рискови обекти на територията на областта, а до 15 декември Комисията трябва да представи на областния управител подробен анализ за извършения контрол и направените предписания.

Read 1700 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo