×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Областният решил - „Диана Комерс 1“ ЕООД (от общо 6 допуснати) Featured

Вторник, 30 Юли 2013 17:56

Приключи работата на Комисията за разглеждане на оферти по обществената поръчка за изграждане на предпазни съоръжения и почистване на река Тунджа при село Завой. С решение на областен управител №АК 1201/0002 от 29 юли, за изпълнител на поръчката е обявена строителна фирма „Диана Комерс 1“ ЕООД.

Тя е избрана по критерий „икономически най-изгодна оферта“, в която с различна тежест са включени 3 показателя: предложена цена, предложен срок за изпълнение и предложен гаранционен срок. Класирането и оценката на постъпилите оферти е извършено при спазване на всички изисквания за законност, публичност и прозрачност на обществената поръчка, стана ясноо  на брифинга на г-н Пенев

Според изготвената комплексна оценка на база трите показатели, с най-много точки /98.82/ измежду 6-те допуснати участника е фирма „Диана Комерс 1“ ЕООД. Срокът, който фирмата е предложила за изпълнение на дейностите, е 1,2 месеца /36 дни/, а стойността е 703 397,61 лв. без ДДС.

Решението на областния управител за избор на изпълнител предстои да бъде изпратено до всички участници, а в 10-дневен срок от получаването му те могат да го обжалват. След влизането му в сила, ще бъде сключен договор с избрания изпълнител, а преди старта на самите дейности ще бъдат сключени договори за строителен надзор, инвеститорски контрол и авторски надзор.

Обществената поръчка за „Изграждане на предпазни съоръжения по левия бряг на р.Тунджа и почистване на коритото на реката в участък, граничещ с населеното място на с.Завой, община „Тунджа“ от ПК10 до ПК15“ включва изграждане на предпазно съоръжение с дължина 477 м, както и издигане на предпазна земно-насипна дига с дължина 125 м около границите на село Завой. Предвижда се също почистване на речен участък от 775 м. и оформяне на хидравличния профил на водното течение.

Read 1651 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo