×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

И тази вечер без зам. областен управители? Медийна "звезда" таяла надежди. Featured

Петък, 21 Юни 2013 14:29

интервюто е на колегите от вестник "Време"

Николай Пенев: "Моят стил на работа ще е отговорност, почтеност и прозрачност!

Една от конкретните ми цели е отново между всички общини да има взаимодействие и сътрудничество, както беше преди 4 години, каза още новият областен управител."

-  Г-н Пенев, как се чувствате отново в кабинета на областния управител?

- Здравословно, ако питате се чувствам добре. Като ръководител на областна администрация също, тъй като работата ми е позната, обаче това, което очаквах се разминава с реалността. Говоря като кадри, които със своята експертност и професионализъм, да гарантират изпълнението на определени задачи. Трябва да призная обаче, че все още не съм се запознал с всички. Но има и нещо още по-важно в настоящия момент, а то е, че основните цели, по които ще работи областна администрация ще са съобразени с правителствена политика и задължително съобразени със закона, и по-конкретно Закона за администрацията.

- Въпреки че само от няколко дни сте встъпили в длъжност, какви са първите Ви впечатления от работата тук, в областна администрация?

- Макар че съм от друга политическа сила, аз не мога да не видя всичко положително, направено през последните 4 години и да го оценя по достойнство. Разбира се, има и пропуснати възможности. Необходим е един по-задълбочен анализ, за да се видят пропуските и то не за да се критикува, а за може в бъдеще грешките и пропуските да бъдат избягвани.

- Какво, според Вас трябва задължително да бъде променено?

- Няма областна администрация, която работи сама за себе си. Всеки служител трябва да подпомага с работата си дейността на областния управител  в изпълнение, на неговите правомощия, произтичащите от законодателството- в тази посока действията на администрацията трябва да се ръководят от приоритетите, които сме си поставили. Така ще е по време на моето управление. Заявявам категорично, че стилът на моята работа, във всяко едно отношение, ще е отговорност, почтеност и прозрачност.

- Можете ли да класифицирате задачите си по важност?

- Не бих искал да ги класифицирам по важност, но едни от най-важните задачи, които стоят пред мен са управление на държавната собственост. Управление, взаимодействие, контрол и координация  на териториалните звена на централната изпълнителна власт, взаимодействие между общините и не на последно място - правата на областния управител за контрол по законосъобразността на решенията на общинските съвети. Една от конкретните ми цели е отново между всички общини да има взаимодействие и сътрудничество, защото стратегията на Областна администрация е направена на базата на общинските планове за развитите. Така че ще работя в посока за активно сътрудничество, ще бъдат поканени всички кметове на общините. Тази практика на взаимодействие беше наложена преди 4 години. Тогава се  провеждаха регулярни срещи и се обсъждаха конкретни теми и всяка една община е изразяваше своята позиция по даден проблем.  Мисля, че тази практика трябва задължително да продължи.

- В момента политическата ситуация е меко казано динамична. Как смятате, ще се успокои ли тя?

- Да, ситуацията наистина е динамична и това прави работата ни много по-отговорна. Съобразяването с обществените нагласи трябва да е приоритет на всеки работещ в администрацията. Но има и друг аспект - нека се фокусираме и върху факта, че това правителство, макар и сформирано от кратко време, предлага една трайна програма и ангажимент за най-наболелите проблеми.

-  Не мога да не Ви задам въпроса дали в областна администрация ще се разиграе "метлата", с други думи да очакваме ли съкращения?

- Не съм от хората, които с желание тръгват да решават кадрови проблеми. Не познавам, пак казвам, добре персонала на областна администрация. Но нека, все пак бъдат назначени и моите заместници и тогава ще бъде реши какви и колко промени да се направят. Но при всички положения, принципът на екипност изисква и кадрови промени, но всяко нещо едно по едно.

- Започвате работа в момент, в който е започнала реализацията на проекти, вече спечелени от областна администрация. Какво ще стане с тях?

- Разбира се, във всички случаи те ще продължат и ще бъдат финализирани. Нямам никакви намерения да ги стопирам, ако се наложат някакви корекции в ръководствата на  проектите, те ще бъдат направени.

- А, ще продължи ли разработването на нови проекти?

- Това е най-естествения начин на работа и той показва всъщност какво може една администрация. Тук обаче е мястото да кажа, че преди да се пристъпи към разработването или реализацията на някакъв проект, трябва да се знае ясно и точно какви цели си  поставяме с него и какви проблеми ще решим.

- Какво си пожелавате в личен план?

- Здраве си пожелавам. Разчитам на отговорността на и на всеки от областна администрация, на неговата отговорност и лоялност при решаването на проблемите на областна администрация.  А иначе съм си направил самооценка за това, което стана в предишния мандат. Имах и постижения, с които не искам да се хваля, имал съм и грешки, които няма да допусна отново.


Дори Роси Бакалова, дамата от снимката, която подразбрала, че има звездомедийни дамски мераци, не успяла да "изтръгне" име. Областният категорично отричал.

Николай Пенев: Моят стил на работа ще е отговорност, почтеност и прозрачност!

Една от конкретните ми цели е отново между всички общини да има взаимодействие и сътрудничество, както беше преди 4 години, каза още новият областен управител

-  Г-н Пенев, как се чувствате отново в кабинета на областния управител?

- Здравословно, ако питате се чувствам добре. Като ръководител на областна администрация също, тъй като работата ми е позната, обаче това, което очаквах се разминава с реалността. Говоря като кадри, които със своята експертност и професионализъм, да гарантират изпълнението на определени задачи. Трябва да призная обаче, че все още не съм се запознал с всички. Но има и нещо още по-важно в настоящия момент, а то е, че основните цели, по които ще работи областна администрация ще са съобразени с правителствена политика и задължително съобразени със закона, и по-конкретно Закона за администрацията.

- Въпреки че само от няколко дни сте встъпили в длъжност, какви са първите Ви впечатления от работата тук, в областна администрация?

- Макар че съм от друга политическа сила, аз не мога да не видя всичко положително, направено през последните 4 години и да го оценя по достойнство. Разбира се, има и пропуснати възможности. Необходим е един по-задълбочен анализ, за да се видят пропуските и то не за да се критикува, а за може в бъдеще грешките и пропуските да бъдат избягвани.

- Какво, според Вас трябва задължително да бъде променено?

- Няма областна администрация, която работи сама за себе си. Всеки служител трябва да подпомага с работата си дейността на областния управител  в изпълнение, на неговите правомощия, произтичащите от законодателството- в тази посока действията на администрацията трябва да се ръководят от приоритетите, които сме си поставили. Така ще е по време на моето управление. Заявявам категорично, че стилът на моята работа, във всяко едно отношение, ще е отговорност, почтеност и прозрачност.

- Можете ли да класифицирате задачите си по важност?

- Не бих искал да ги класифицирам по важност, но едни от най-важните задачи, които стоят пред мен са управление на държавната собственост. Управление, взаимодействие, контрол и координация  на териториалните звена на централната изпълнителна власт, взаимодействие между общините и не на последно място - правата на областния управител за контрол по законосъобразността на решенията на общинските съвети. Една от конкретните ми цели е отново между всички общини да има взаимодействие и сътрудничество, защото стратегията на Областна администрация е направена на базата на общинските планове за развитите. Така че ще работя в посока за активно сътрудничество, ще бъдат поканени всички кметове на общините. Тази практика на взаимодействие беше наложена преди 4 години. Тогава се  провеждаха регулярни срещи и се обсъждаха конкретни теми и всяка една община е изразяваше своята позиция по даден проблем.  Мисля, че тази практика трябва задължително да продължи.

- В момента политическата ситуация е меко казано динамична. Как смятате, ще се успокои ли тя?

- Да, ситуацията наистина е динамична и това прави работата ни много по-отговорна. Съобразяването с обществените нагласи трябва да е приоритет на всеки работещ в администрацията. Но има и друг аспект - нека се фокусираме и върху факта, че това правителство, макар и сформирано от кратко време, предлага една трайна програма и ангажимент за най-наболелите проблеми.

-  Не мога да не Ви задам въпроса дали в областна администрация ще се разиграе "метлата", с други думи да очакваме ли съкращения?

- Не съм от хората, които с желание тръгват да решават кадрови проблеми. Не познавам, пак казвам, добре персонала на областна администрация. Но нека, все пак бъдат назначени и моите заместници и тогава ще бъде реши какви и колко промени да се направят. Но при всички положения, принципът на екипност изисква и кадрови промени, но всяко нещо едно по едно.

- Започвате работа в момент, в който е започнала реализацията на проекти, вече спечелени от областна администрация. Какво ще стане с тях?

- Разбира се, във всички случаи те ще продължат и ще бъдат финализирани. Нямам никакви намерения да ги стопирам, ако се наложат някакви корекции в ръководствата на  проектите, те ще бъдат направени.

- А, ще продължи ли разработването на нови проекти?

- Това е най-естествения начин на работа и той показва всъщност какво може една администрация. Тук обаче е мястото да кажа, че преди да се пристъпи към разработването или реализацията на някакъв проект, трябва да се знае ясно и точно какви цели си  поставяме с него и какви проблеми ще решим.

- Какво си пожелавате в личен план?

- Здраве си пожелавам. Разчитам на отговорността на и на всеки от областна администрация, на неговата отговорност и лоялност при решаването на проблемите на областна администрация.  А иначе съм си направил самооценка за това, което стана в предишния мандат. Имах и постижения, с които не искам да се хваля, имал съм и грешки, които няма да допусна отново.

Read 2322 times
Rate this item
(6 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo