×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Областният върна решение на ОбС Featured

Вторник, 22 Януари 2013 16:35

Със заповед на областния управител Димитър Иванов решение на Общински съвет–Болярово е върнато за ново разглеждане, след извършен контрол по законосъобразността на решенията, в изпълнение на правомощията на областния управител съгласно чл. 31, ал.1, т.5 от Закона за администрацията.
Върнатото решение касае Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост. С решение № 169 от заседанието на ОбС Болярово се променят условията на договор за аренда, като се упълномощава кмета да издаде заповед за промяна на условията на договора и съответно да направи изменение на договора за дарение.
Разгледано по същество решението е незаконосъобразно, защото посоченото правно основание – чл. 35, ал.5 от Закона за общинска собственост, касае дарение на имот-частна общинска собственост, а в конкретното решение се изменят условията на договор за аренда. Освен това цитираната разпоредба на чл. 41, ал. 3 от Наредба № 5 касае продажбата на нежилищни имоти – частна общинска собственост и съгласно нея кмета издава заповед и сключва договор въз основа на резултатите от проведен търг или конкурс.
Предвид това, решението на Общински съвет – Болярово е върнато за повторно разглеждане.

Read 733 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo