×

Внимание

JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 42

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Проведено заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югоизточен район Featured

Вторник, 27 Ноември 2012 14:02


На 27.11.2012 г.  в Областна администрация Ямбол се проведе съвместно заседание  на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на  Югоизточен район /ЮИР/ под председателството на  г-н Димитър Иванов – областен управител на област Ямбол.
Участие взеха представители на министерства, представители на Управляващите органи на Оперативните програми, областни управители,   кметове на общини в Югоизточен район, представители от организациите на работодателите и работниците, както и представители на академичните среди – университети и колежи на територията на района.
Основен фокус в заседанието бе  Представяне и обсъждане на проект на Регионалния план за развитие на Югоизточен  район за периода 2014-2020г.
Другите акценти на заседанието бяха: Представяне на информация за хода на операциите по Оперативните програми към месец ноември 2012г.; Представяне на Стратегия за иновации и добро управление на местно ниво - приложение в  България (2007-2012г.); Представяне на информация относно дейността на работната  група  за разработване на Договора за партньорство  и  тематичните работни групи за всяка от програмите за програмен период  2014-2020 г.
Регионалният съвет за развитие обсъди и одобри  проекта на Регионалния план за развитие на Югоизточен район за  периода 2014-2020 г.
Регионалният план за развитие на Югоизточен район за периода 2014-2020 г. е разработен в съответствие с изискванията на националното законодателство за регионално развитие. Ролята на Регионалния план е да определи средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие на територията на Югоизточен район. Документът  е насочен към преодоляване на вътрешнорегионалните различия в степента на социално-икономическото развитие в района, както и на междурегионалните различия с останалите райони в Европейския съюз в контекста на общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.


Регионалният план за развитие на Югоизточен район е важен стратегически документ с интегрален характер, който изпълнява функциите на стратегическа рамка за низходящите нива в йерархията на регионалното планиране – Областни стратегии за развитие и Общински планове за развитие.
Представителите на Управляващите органи на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС, представиха обобщена информация за напредъка в усвояването на СКФ в ЮИР - сключени договори, усвоени финансови средства и резултати от приключени проекти.  Общият брой договори по оперативните програми за ЮИР е 631бр., от които най-голям брой проекти има област  Бургас - 223бр., следван от област Стара Загора -192бр., Ямбол -101 бр. и област Сливен - 97бр.
От общата стойност на сключените договори в страната (2 573 879 795лв.) към 01.11.2012г.,  Югоизточен район бележи дял от 47% (1 199 121 359лв.) като област Бургас е с най-висок дял  - 26% (671 262 047лв.) , следван от областите Стара Загора с 13% (337 494 463лв.), област Ямбол с 9% (224 826 970 лв.)  и област Сливен с 5 % (141 174 956 лв.). Въздействието и ефектът от успешното реализиране на проектите по оперативните програми на територията на Югоизточен район  е база за постигане на устойчиво интегрирано регионално и местно развитие.
Участниците в заседанието бяха запознати с  една от последните инициативи на Съвета на Европа: Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво, която е възможност българските общини да кандидатстват за присъждането на Приза Етикет за иновации и добро управление на местно ниво.
Членовете на Регионалният съвет, Представители в тематичните работни групи на Оперативните програми (2014-2020г.) представиха информация  относно дейността на работна група за разработване на Договора за партньорство  и тематичните  работни  групи за всяка от програмите .

27.11. 2012 г.
гр. Ямбол

Read 1445 times
Rate this item
(1 Vote)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo