×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

И тази година - конкурс - "Инвеститор на годината" Featured

Понеделник, 05 Ноември 2012 09:35


На поредното заседание на Областния съвет за развитие, председателствано от зам.областния управител Нели Кадиева беше обсъдено органзирането за пореден път в област Ямбол на определяне и награждаване на инвеститорите тук. Сега за 2012 години. Ето и

РЕГЛАМЕНТ
За организацията на ежегодно награждаване на
ИНВЕСТИТОРИ НА ГОДИНАТА В ОБЛАСТ ЯМБОЛ

Областен съвет за развитие  - Ямбол за  поредна година обявява
ОТЛИЧИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИ НА ГОДИНАТА
В ОБЛАСТ ЯМБОЛ
За съществен принос в социално-икономическото развитие на област Ямбол през 2012 година

Отличия се придвижват в три категории:

І. Инвеститор на годината
Критерии за категорията:
Инвестиции в завършени през 2012 г. - инвестиционни проекти.
Открити и/или запазени работни места и социални придобивки:
Брой работни места  (новоразкрити)
Инвестиции в човешките ресурси – средства, инвестирани в обучения и квалификации и други социални придобивки
Продукти и технологии, допринасящи за опазване на околната среда.
Иновации – внедрени нови технологии и продукти.
ІІ. Фирма с най-добър икономически растеж
Критерии за категорията:
Класирането на фирмите се основава на обективни данни: официалните годишните финансови отчети и според критерии, доказани в практиката като показатели за рентабилност и ефективност:
изменение на нетните приходи от продажби 2011/2010 г.
печалба на 100 лв. собствен капитал през 2011 г.
печалба на 100 лв. приходи от продажби през 2011 г.
На базата на официални счетоводни отчети за официално приключила финансова година.

ІІІ.  Зелена инвестиция
Критерии за категорията:
Реализирани през 2012 година проекти, свързани с опазването на околната среда, пречистване на въздуха и водите, направени  подобрения в изхвърляните от фирмата отпадъци и повишаване на енергийната ефективност и/или други бизнес практики, свързани с опазването на околната среда и ефекта им върху нея.
Реализирано производство на екологични продукти през 2012 година.


Предложения за включване в списък за кандидатстване за отличията се подават чрез формуляр за участие за съответната категория.
Предложения за включване в списък за кандидатстване за отличията могат да правят общините, организациите на работодателите и на работниците и служителите, браншови организации и НПО, и граждани. Предложения се изпращат до Областен управител на Област Ямбол.

За целта конкурсът и условията за кандидатстване се обявяват публично един месец преди избора на инвеститори. Конкурсът се обявява пред обществеността чрез писма до институциите, посочени по-горе и чрез средствата за масова информация.

Предложенията за включване на инвеститори в списъка се обсъждат на среща с представители на организациите на работодателите. Номинираните инвеститори се поканват писмено да представят данни за инвестициите.

Получената информация с данни по критериите за избор на Инвеститори на годината  се обсъждат на заседание на Областния съвет за развитие преди края на годината. Решението на Съвета за отличените инвеститори се обявява пред средствата за масова информация.
Награждаването на Инвеститорите на годината става на тържествено заседание на Областния съвет за развитие с представители на фирмите, които са номинирани за съществения си принос в социално-икономическото развитие на областта. Срещата се провежда преди края на текущата година.


  График на провеждането на избора:

Решение на Областния съвет за развитие за провеждане на конкурса за Инвеститор на годината
Срок 02 ноември.
Обявяване на конкурса в средствата за масова информация и писма до членовете на Областен съвет за развитие на Ямболска област и до общините и други институции за предложения за номиниране на Инвеститори  
Срок 5 ноември.
Срок за получаване на предложения за номиниране на Инвеститори на годината
Срок 23 ноември.
Обсъждане на получените предложения с данни за класиране на кандидатите от представители на организациите на работодателите
Срок до 30 ноември.
Заседание на Областния съвет за развитие на Област Ямбол за избор на Инвеститори на годината и обявяване на отличените
Срок до 10 декември.
Среща на Областния съвет за развитие с представители на фирми от Ямболска област за обявяване на отличените Инвеститори на годината
Срок до 21 декември.

Read 967 times
Rate this item
(1 Vote)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo