×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Регионалният съвет заседава в Ямбол Featured

Четвъртък, 27 Септември 2012 12:51

Днес 27.09.2012 г.  в Областна администрация - Ямбол се проведе заседание  на Регионалния съвет за развитие /РСР/ на  Югоизточен район /ЮИР/ под председателството на  Димитър Иванов – областен управител на област Ямбол.
Участие взеха представители на министерства, областните управители на останалите три области от региона - Стара Загора, Бургас и Сливен – Недялко Недялков, Константин Гребенаров и Марин Кавръков,  кметове на общини, представители на организациите на работодателите и работниците и на академичните среди – университети и колежи на територията на района. Гости на заседанието бяха също и началниците на регионалните инспекторати по образование на четирите области.
Акцентите на заседанието бяха обсъждане и приемане  на Годишната индикативна  програма за дейността на РСР на ЮИР през 2013 г.; Национална концепция за пространствено развитие 2013 – 2025 г.; Представяне на SWOT анализ за нуждите на ОПРР 2014-2020г.; Регионално сътрудничество в областта на образованието  и    обучението в Югоизточен район.
Членовете на Регионалния съвет приеха Индикативния бюджет за дейността на РСР на ЮИР през 2013 г.  Представена бе „Национална концепция за пространствено развитие 2013 – 2025 г.“ Ролята на Концепцията е определяне рамката за формиране на секторните политики. Тя  създава териториална основа за осъществяване на комплексно, интегрално планиране, което осигурява хармонично единство на социално, икономическо, екологично и устройствено планиране. Тя е важен стратегически документ, който цели засилване териториалния контекст на документите за стратегическо планиране на регионално  и местно ниво, респективно на свързаните  оперативни програми, давайки  възможност за засилване на териториалната концентрация на ресурсите за регионално развитие и постигане на по-висока ефективност.
Участниците в заседанието се запознаха със SWOT анализ за нуждите на ОПРР 2014-2020г. Основната цел на анализа е идентифициране на силни и слаби страни, възможности и заплахи пред развитието на българските райони, приоритетни области за въздействие за преодоляване на несъответствия в развитието, оползотворяване на съществуващите възможности за ускорено и устойчиво социално-икономическо развитие и териториално сближаване.
Членовете на Регионалният съвет, представителите на висшите учебни заведения и регионалните инспекторати по образование дискутираха и темата за образованието. В предварителните материали за заседанието Секретариатът бе предоставил разработена тема за образованието в страната и ЮИР, съпоставяйки района с останалите райони в страната. В съдържанието на документа са  използвани показатели, изчислени въз основа на данни от НСИ.   Състоянието на образованието  в  Югоизточен район бе обсъждано с оглед предстоящото разработване на новия Регионален план за развитие на Югоизточен район 2014-2020г. и обвързване на политиката на регионалното развитие със стратегията за устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж.

Секретариат на РСР

27.09. 2012 г.
гр. Ямбол

Read 1186 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo