×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

И през юли - само 5 от 82 от обществените чешми в Ямболско Featured

Неделя, 28 Август 2016 16:33


стават за пиене. Три от тях - минерални..Това сочат данните на РЗИ:

Състояние на водата на местните водоизточници
в Ямболска област, изследвани в РЗИ - Ямбол
до 31.07.2016 година
по физикохимични и микробиологични параметри
№    Населено място    Годна/
негодна за пиене вода    Местоположение/ наименование на водоизточника    Физикохимични

параметри    Микробиологични параметри
                Нит-рати
mg/dm3    Окис-ляемост
mg/dm3    Нит-рити
mg/dm3    рН

pH ед.    Амоняк

mg/dm3    Хлориди

mg/dm3    Коли
форми
KOE/100 cm3    Ешерихия коли
KOE/100 cm3    Общ брой микроор-ганизми при 37оС
KOE/cm3
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    

13
    Община Стралджа                                        
1.        с.Иричеково    Не е годна     До църквата    134                

        10/100    5/100    
2.        с.Палаузово    Не е годна    В дерето    57,2                

        10/100    8/100    неприемливо
3.        с.Джинот    Не е годна    Център     125                    

    38/100    35/100    неприемливо
4.        с.Първенец    Не е годна    Ул. „Ст. М. Динев”    58            

            35/100    7/100    неприемливо
5.        с.Люлин    Не е годна    Център                             

10/100        
6.        с.Поляна    Не е годна    Център    51,6        0,01            

    156/100    128/100    неприемливо
7.        с.Александрово    Не е годна    До кметството    81,2                

        145/100    110/100    неприемливо
8.        с.Леярово    Не е годна    Ул. „Ат. Калайджиев”                

            130/100    115/100    неприемливо
9.        с.Войника    Не е годна    На север от село    90            

            115/100    18/100    неприемливо
10.        с.Тамарино    Не е годна    Център    75                    

    36/100    27/100    
11.        с.Атолово    Годна    До кметството                        

            
12.        с.Лозенец    Годна    До път София-Бургас                    

                
13.        гр.Стралджа     Минерална чешма    по пътя за с.Лозенец                

9,5        443            
    община Тунджа –
район Тунджа-запад                                         
1.        с.М.кладенец    Не е годна    Долната-ул.ОКЕ №94    130            

            48/100        неприемливо
2.        с.М.кладенец    Не е годна    Горната-ул.ОКЕ №67    130            

            64/100    18/100    неприемливо
3.        с.Миладиновци    Не е годна    „Горчивата”    95                

        105/100    90/100    неприемливо
4.        с.Кабиле    Годна    В двора на манастира                    

                

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    

13
5.        с.Кабиле    Не е годна    В църквата    52                

        40/100        
6.        с.Кабиле    Не е годна    Център    110                    

    27/100        
7.        с.Овчи кладенец    Не е годна    „Диплянката”                    

        10/100        
8.        с.Скалица    Не е годна    Селската чешма    90                

        18/100        
9.        с.Ген.Тошево    Не е годна    м. „Килника”    120                

        15/100        
    община Тунджа –
район Тунджа-изток                                        
1.        с.Сламино    Не е годна    „Славянска”- център    130            

            90/100    35/100    неприемливо
2.        с.Сламино    Не е годна    м. „Сит бунар”    80        0,05        

        80/100    20/100    неприемливо
3.        с.Сламино    Не е годна    зад училището    90                

        17/100        
4.        с.Сламино      Не е годна    „Баба Тонка”    52        0,05        

        20/100        
5.        с.Симеоново    Не е годна    в парка    100                    

    77/100    64/100    неприемливо
6.        с.Дряново    Не е годна    Ул. „9-ти ІХ“                    

        35/100    18/100    неприемливо
7.        с.Дряново    Не е годна    м .„Аязмото”
/до манастирчето/                            35/100    18/100    

неприемливо
8.        с.Козарево    Не е годна    До фурната    50        0,01        

        60/100    44/100    неприемливо
9.        с.Калчево    Не е годна    „Христова чешма”                

            74/100    32/100    
10.        с.Чарган    Не е годна    „Гуслата”до детската градина    97,6        

                5/100        
11.        с. Чарган    Не е годна    В кв.22    76,4                    

    18/100    10/100    
12.        с. Победа    Не е годна    „Ченгела”    70                

        84/100    66/100    неприемливо
13.        с. Победа    Не е годна    „Карамана”    130                

        20/100    10/100    неприемливо
14.        с. Победа    Не е годна    „Голямата чешма”                

            68/100    25/100    
    Община Болярово                                        
1.        с.Г.Шарково    Годна    „Двата чучура”                        

            
2.        с.Камен връх    Не е годна    До дере            0,1            

    66/100    22/100    неприемливо
3.        с.Оман    Не е годна    площада    57,2                        

14/100    5/100    
4.        с.Денница    Не е годна     площада    176,8                    

            
5.        с.Г.Крушево    Не е годна    Пътя за Бургас    113                

        55/100    21/100    неприемливо
6.        с.Ружица    Не е годна    площада    70                    

    66/100    52/00    неприемливо
7.        с.Попово    Не е годна    м. „Нейков дол”            0,01        

        28/100        
8.        с.Попово    Не е годна    ул. „Пирин“№15    136                

        30/100        
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    

13
9.        с.Мамарчево    Не е годна    център            0,01            

        28/100    неприемливо
10.        с.Мамарчево    Не е годна    до спирката    110                

        8/100    34/100    неприемливо
11.        с.Странджа    Не е годна    м. „Ходжа бунар”        5        

            108/100    56/100    неприемливо
12.        с.Странджа    Не е годна    Център - дере        4,2            

        72/100    25/100    неприемливо
13.        с.Ситово    Не е годна    площада                        

    66/100    28/100    
14.        с.Ст.Караджово    Минерална     чешма до музея                    

                
15.        с.Ст.Караджово    Минерална     чешма - север                    

        80/50        неприемливо
    Община Елхово                                        
1.        с.Вълча поляна    Не е годна    „Дрянчето”                    

        54/100    10/100    неприемливо
2.        с.Гранитово    Не е годна    Ул. „9-ти ІХ“                    

        77/100    33/100    неприемливо
3.        с.Славейково    Не е годна    „Селска чешма”    122                

        22/100        неприемливо
4.        с.Славейково    Не е годна    „Хайдушка чешма”    120            

            10/100        неприемливо
5.        с.Г.Дервент    Не е годна    „Дервиша“                    

        110/100    88/100    неприемливо
6.        с.Маломирово    Не е годна    „Пенчов дол”    140                

        134/100    112/100    неприемливо
7.        с.Маломирово    Не е годна    „Горчивка”    156                

        140/100    126/100    неприемливо
8.        гр.Елхово    Не е годна    Пътя за лозята                    

        80/100        неприемливо
9.        гр.Елхово    Годна     Чешма преди Елхово                    

                
10.        с.Добрич    Не е годна    „Селска чешма”    140        0.01        

        145/100    130/100    неприемливо
11.        с.Пчела    Не е годна    „Майката”                        

    38/100        
12.        с.М.манастир    Не е годна    „Кърска чешма”    80                

        18/100        
13.        с.М.манастир    Не е годна    „Сладката чешма”                

            22/100        
14.        с.Кирилово    Годна    Южно от селото                        

            
15.        с.Изгрев    Не е годна    „Голяма селска чешма”    120            

            10/100    28/100    
16.        с.Изгрев    Не е годна    „Горчивата чешма”    120            

            30/100        
17.        с.Трънково    Не е годна    „Кръцки кладенец”    110            

            25/100        
18.        с.Трънково    Не е годна    „Дядо Динева чешма”    120            

            48/100        
19.        с.Бояново    Не е годна    „Бочкова чешма”    110                

        85/100    25/100    неприемливо
20.        с.Бояново    Не е годна    „Бялата чешма”    125                

        15/100        
21.        с.Бояново    Не е годна    „Горчивката”    146                

        43/100    5/100    
22.        с.Бояново    Не е годна    в стопански двор    80            

            125/100    105/100    неприемливо
23.        с.Жребино    Не е годна    „Селска чешма“    120                

        66/100    38/100    неприемливо
24.        с.Борисово    Не е годна    „Горна селска чешма“            0,1    

4,6            15/100        
25.        с.Борисово    Не е годна    „Долна селска чешма”    93            

            15/100        
26.        с.Борисово    Не е годна    „Баткова чешма”    93                

                
27.        с.Стройно    Не е годна    „Селска чешма”            0,01        

        115/100    96/100    неприемливо
28.        с.Стройно    Не е годна     До храм„Св.Илия”                

            74/100    49/100    неприемливо
29.        м. „Дрънчи дупка“     Не е годна    Землище с.Мелница            

                88/100    46/100    неприемливо
    община Ямбол                                         
1.        гр. Ямбол     Не е годна    „Белянката”    56                

                
2.        гр. Ямбол    Не е годна    „Черната чешма”     49    3,7        

            12/100    85/100    неприемливо


Забележка: В таблицата са посочени само резултатите от контрола на водните проби, които

несъответстват на нормативната уредба. Нормите за физикохимични  параметри са определени в

Санитарно-технически норми и правила/ 1970 г. „За водоснабдяване на населените места и

промишлеността с питейна вода“ , а за микробиологични параметри - в Наредба № 9/ 2001 г.

„За качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели“.

Read 1702 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo