×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

От ОА не връщат решенията на ОбС-Ямбол за Синята зона и Правилника... Featured

Понеделник, 30 Юли 2012 05:53

Областният управител на Ямбол е върнал за пререшаване на ОбС - Ямбол точка седма от проведената през юли сесия на Общински съвет Ямбол, която според неговите юристи е незаконъсобразно взета.
Няма искане за прегласуване на въведената Промяна в  Правилника за работа на ОбС и връзките му с Областнада администрация, както и на въвеждане на платена зона за паркиране в ЦГЧ на Ямбол, за които протестираха остро от БСП и двама Общински съветника от групата им в Мастния парламент изпратиха официален сигнал.
По всяка вероятност тези решения ще бъдат атакувани в АС-Ямбол...

    ІІ. По ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно  предварително съгласие на ОбС за промяна предназначението на част от полски път в общински път по заявление от Сава Мушков и Ласка Йорданова.
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ          
            РЕШИ:
 
            1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.3 от Закона за опазване на земеделските земи и чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, дава съгласие да се промени предназначението на част от полски път с идентификатор 87374.31.200 по КК КР на гр. Ямбол…........
            2. Общински съвет Ямбол дава съгласие Сава Димитров Мушков и Ласка Димитрова Йорданова, с адрес гр. „София, ж.к. „Люлин”, бл.423, вх. „Г”, ап.74, в качеството им на заинтересовани лица, от името на общината и за собствена сметка да извършат процедурата по промяна на предназначението на част от полски път с идентификатор 87374.31.200 по КК на гр. Ямбол ...............
            3. Упълномощава кмета...

Read 1209 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo