×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Няма нарушаване качеството на въздуха и почвите в района на аварията на Лозенец Featured

Вторник, 17 Юли 2012 18:03
 
Регионалната инспекция по околната среда и водите Стара Загора изпрати обобщена информация на областния управител на област Ямбол Димитър Иванов за извършените проверки и направен анализ за въздействието на инцидента в базата на „Берета трейдинг”, в землището на с. Лозенец, върху околната среда.
Данните от изследването на мобилната автоматична станция от дните непосредствено след инцидента и проследените концентрации на въглероден оксид, озон, диоксид, азотен оксид, метанови въглеводороди, амоняк, фини прахови частици, 23 вида летливи органични съединения, съгласно установените норми и показатели, показва че няма нарушаване качеството на атмосферния въздух, в следствие на аварията в близките населени места.
В края на месец юни бе извършена проверка и на обработваемите земеделски земи в землището на Лозенец и Стралджа в три километровата зона около складовата база, като са направени почвени проби. Проби са взети от зоната на първи, втори и трети километър от базата, съответно в две дълбочини. Изпитванията на почвените проби изследваха показатели като мед, цинк, никел, кадмий, хром, олово, арсен, живак и др.Анализите показват, че няма отклонение от допустимите концентрации, съгласно нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвата.
……………

Read 772 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo