×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Обявените свободни работни места в област Ямбол,

Петък, 03 Април 2015 06:40

регистрирани към 3 Април в Бюрата по труда


Монтажници Срочен 380 лв. 2 Ямбол
Други оператори на стационарни машини и съоръжения Срочен 380 лв. 1 Ямбол
Посредници в бизнес услугите Безсрочен -- 1 Ямбол
Приложни специалисти с контролни функции в добивната и преработващата промишленост и строителството Срочен 507 лв. 3 Ямбол
Монтажници Срочен 380 лв. 8 Ямбол
Други квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии Срочен 487 лв. 3 Ямбол
Други оператори на стационарни машини и съоръжения Срочен 380 лв. 1 Ямбол
Монтажници Срочен 380 лв. 1 Ямбол
Други оператори на стационарни машини и съоръжения Срочен 380 лв. 4 Ямбол
Работници в преработващата промишленост Срочен 382 лв. 2 Ямбол
Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии) Срочен 600 лв. 1 Ямбол
Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии) Безсрочен -- 1 Ямбол
Работници в преработващата промишленост Срочен 380 лв. 2 Ямбол
Машинни оператори в металургичното производство и металообработването Срочен 380 лв. 1 Ямбол
Работници в преработващата промишленост Срочен 380 лв. 2 Ямбол
Друг помощен административен персонал Срочен 507 лв. 3 Ямбол
Ръководители в преработващата и добивната промишленост, строителството и дистрибуцията Безсрочен -- 1 Ямбол
Управители на хотели и ресторанти Срочен -- 1 Ямбол
Сервитьори и бармани Безсрочен -- 1 Ямбол
Работници в преработващата промишленост Срочен 380 лв. 2 Ямбол
Финансови специалисти Безсрочен -- 1 Ямбол
Персонал, грижещ се за деца и помощници на учители Срочен -- 3 Ямбол
Продавачи в магазини Срочен -- 2 Ямбол
Продавачи в магазини Срочен -- 3 Ямбол
Работници по производство на облекло и сродни на тях Срочен -- 3 Ямбол
Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси Безсрочен -- 1 Ямбол
Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство Срочен -- 2 Ямбол
Леяри, заварчици, тенекеджии, монтажници на метални конструкции и сродни на тях Безсрочен -- 1 Ямбол
Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство Срочен -- 5 Ямбол
Персонал, осигуряващ защита и сигурност Срочен -- 1 Ямбол
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях Срочен -- 1 Ямбол
Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство Срочен -- 6 Ямбол
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях Срочен -- 1 Ямбол
Помощници при приготвянето на храни Срочен -- 5 Ямбол
Сервитьори и бармани Срочен -- 1 Ямбол
Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство Срочен -- 3 Ямбол
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях Срочен -- 2 Ямбол
Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство Срочен -- 3 Ямбол
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях Срочен -- 2 Ямбол
Персонал, осигуряващ защита и сигурност Срочен -- 1 Ямбол
Работници по събиране и сортиране на отпадъци Срочен -- 2 Тунджа
Касиери и продавачи на билети Срочен -- 5 Ямбол
Миячи на превозни средства, прозорци, перачи и сродни на тях Срочен -- 1 Ямбол
Готвачи Срочен -- 1 Ямбол
Работници в преработващата промишленост Срочен -- 2 Ямбол
Общи административни служители Срочен -- 1 Ямбол
Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения Срочен -- 1 Ямбол
Строители на сгради и сродни на тях Безсрочен -- 1 Ямбол
Други неквалифицирани работници Срочен -- 7 Ямбол
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях Безсрочен -- 1 Ямбол
Учители в начален етап на основното образование (I-IV клас) и в предучилищно възпитание и подготовка Срочен -- 1 Тунджа
Бояджии, чистачи на фасади и сродни на тях Срочен 500 лв. 2 Ямбол
Работници в преработващата промишленост Срочен -- 1 Ямбол
Работници в добивната промишленост и строителството Безсрочен -- 3 Ямбол
Продавачи в магазини Безсрочен -- 1 Ямбол
Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси Безсрочен -- 3 Ямбол
Друг обслужващ персонал Безсрочен -- 1 Ямбол
Работници по инсталиране и ремонт на електрически съоръжения Срочен -- 1 Ямбол
Работници по производство на облекло и сродни на тях Срочен 390 лв. 2 Ямбол
Работници, извършващи услуги на улицата Срочен -- 1 Ямбол
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях Срочен 500 лв. 2 Ямбол
Водачи на леки автомобили и мотоциклети Безсрочен -- 1 Ямбол
Други неквалифицирани работници Срочен 360 лв. 1 Елхово
Продавачи на пазари и амбулантни търговци Срочен 500 лв. 1 Елхово
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях Безсрочен -- 1 Ямбол
Касиери и продавачи на билети Безсрочен -- 1 Ямбол

Read 1945 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo