×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Към 8 ч. - Водните количества в реките са над

Вторник, 17 Март 2015 06:57
праговете за високи води
По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ- БАН) днес само на отделни места в Източна България, а към края на деня и в Южна България ще превали слабо. Очаквани количества до 1-2 л/кв.м.
 
Утре на отделни места ще превали. В Североизточна България: 1-5 л/кв.м., а в югозападните райони: 5-10 л/кв.м. В четвъртък валежи ще има на много места в страната. Количества: В повечето райони  от 3до 5 л/кв.м, в Предбалкана и Рило-Родопската област от  5 до10 л/кв.м, в отделни райони до към 15 л/кв.м.
 
Водните количества в реките в страната са над праговете за високи води. В по-голямата част от страната почвите са преовлажнени, което е предпоставка за бързо формиране на повърхностен отток.
 
В резултат на метеорологичната и хидрологична обстановка, днес и утре са възможни повишения на речните нива в по – голямата част от страната в резултат на частичното снеготопене, високата почвена влага и оттичането на реките към устията им.
 
Дунавски басейн - повишения от частично снеготопене в горните течения на реките: р. Лом, р. Цибрица, р. Огоста и нейните притоци, р. Искър, р.Вит, р.Осъм , р. Янтра. Ще се повишават нивата в средното и долното течение на реките в Дунавския басейн в резултат на оттичане.
 
Черноморски басейн: повишение от частично снеготопене в горното течение на река Камчия.
 
Източнобеломорски басейн – повишение на водните нива от частично снеготопене:
 
• река Тунджа – в горно и средно течение в резултат на частично снеготопене;
• река Марица – в целия водосбор на реката се очаква да има повишения в резултат на очаквано снеготопене. По-голямо внимание на долните течения на реките – р. Въча, р. Стара Костенска, р. Крива р. Яденица, р. Стара Пещерска, р. Първенецка, р. Сазлийка;цялото течение на р. Чепеларска; горните течения на реките - р. Черкезица, р. Мечка, р. Каялийска, р. Банска, р. Хасковска, р. Величка.
• река Арда – в горно и средно течение в резултат на частично снеготопене. По – голямо внимание на притоците й: р. Узундере, р. Малка Арда, р. Давидовска, р. Чамдере, р. Върбица;
• река Бяла - повишение на водните нива в горната част на водосбора от частично снеготопене.
 
Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа при НИМХ-БАН прогнозира:
 
За водосбора на река Марица:
 
Нивото на река Марица при Пловдив ще достигне жълтия праг днес след обяд и ще започне плавно да се понижава под него.
 
Нивото на река Сазлийка при гр. Гълъбово се понижава, но ще остане над жълтия праг на предупреждение до 20- ти март.
 
Нивото на река Марица при гр. Харманли се понижава и ще спадне под жълтия праг на предупреждение днес след 14:00 часа.
 
Нивото на река Марица при гр. Свиленград е под оранжевия праг (риск за тревога) за предупреждение и плавно се понижава и се очаква в полунощ да падне под жълтия праг за предупреждение, като през следващите 1-2 дни ще продължи да се понижава.
 
Река Тунджа
 
Нивото на река Тунджа при гр. Ямбол е под оранжевия праг (риск за тревога) и плавно ще продължи да се понижава, като през следващите дни ще се задържи над жълтия праг.
 
Нивото на река Тунджа при гр. Елхово е над оранжевия праг (риск за тревога), като ще продължи плавно да се понижава, но ще остане над оранжевия праг (риск за тревога).
 
Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда при НИМХ-БАН прогнозира:
 
Река Арда
 
Според системата за предупреждение за басейна на река Арда, нивото на р. Ардинска при гр. Ардино в късните часове е достигнало жълтия праг и след 11:00 часа днес ще спадне под него.
 
Нивата на наблюдаваните реки във водосбора на р. Арда ще се повишават през следващите 1-2 дни, като не се очаква достигане на праговете за предупреждение.
 
Западнобеломорски басейн:
В резултат на частично снеготопене ще се повишат нивата на реките във водосбора на р. Струма и на реките в средната и долна част на водосбора на р. Места.
 
Повишено внимание за водосборите на реките Марица и Арда.
 
Възможни са локални наводнения.
 
В направените прогнози не се отчита влиянието и ретензионната способност на язовирите.

Read 1243 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2023 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo