×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Свободни работни места (и) за по 500-600 лева чакат в Ямболско.. Featured

Понеделник, 14 Април 2014 05:58

Обаче трябва да сте регистирирани в Бюрата по труда, данните са там. Вместо да ги публикуват направо, ще чакате на опашка и ще ви избират...Системата такава :(

Приложни специалисти с контролни функции в добивната и преработващата промишленост и строителството Срочен 560 лв. 1 Ямбол
Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии) Срочен 600 лв. 1 Ямбол
Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии) Срочен 600 лв. 1 Ямбол
Административни специалисти Срочен 600 лв. 1 Ямбол
Административни специалисти Срочен 600 лв. 1 Ямбол
Административни специалисти Срочен 600 лв. 1 Ямбол
Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство Безсрочен -- 1 Ямбол
Монтажници Срочен 380 лв. 1 Ямбол
Административни специалисти Срочен 600 лв. 1 Ямбол
Административни специалисти Срочен 600 лв. 1 Ямбол
Друг помощен административен персонал Срочен 507 лв. 1 Ямбол
Административни специалисти Срочен -- 1 Тунджа
Административни специалисти Срочен -- 1 Тунджа
Специалисти по естествени науки Срочен -- 1 Тунджа
Специалисти по естествени науки Срочен -- 1 Тунджа
Архитекти, проектанти, земемери и дизайнери Срочен -- 1 Тунджа
Архитекти, проектанти, земемери и дизайнери Срочен -- 1 Тунджа
Ръководители в преработващата и добивната промишленост, строителството и дистрибуцията Безсрочен -- 1 Тунджа
Ръководители в преработващата и добивната промишленост, строителството и дистрибуцията Безсрочен -- 1 Тунджа
Други квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии Срочен -- 1 Ямбол
Монтажници Срочен 380 лв. 1 Ямбол
Други оператори на стационарни машини и съоръжения Срочен -- 1 Ямбол
Машинни оператори в металургичното производство и металообработването Срочен 380 лв. 1 Ямбол
Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство Безсрочен -- 1 Ямбол
Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство Безсрочен -- 1 Ямбол
Монтажници Срочен 380 лв. 1 Ямбол
Посредници в бизнес услугите Безсрочен -- 1 Ямбол
Посредници в бизнес услугите Безсрочен -- 1 Ямбол
Посредници в бизнес услугите Безсрочен -- 1 Ямбол
Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии) Безсрочен -- 1 Ямбол
Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии) Безсрочен -- 1 Ямбол
Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии) Безсрочен -- 1 Ямбол
Приложни специалисти във физическите и техническите науки Безсрочен -- 1 Ямбол
Приложни специалисти във физическите и техническите науки Срочен -- 1 Ямбол
Други квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии Срочен 487 лв. 1 Ямбол
Работници по производство на облекло и сродни на тях Срочен -- 1 Ямбол
Лекари Безсрочен -- 1 Ямбол
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях Срочен -- 1 Ямбол
Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство Срочен -- 2 Ямбол
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях Срочен -- 1 Ямбол
Работници по производство на облекло и сродни на тях Безсрочен -- 1 Ямбол
Градинари и растениевъди Срочен -- 1 Ямбол
Приложни специалисти в държавната администрация Безсрочен 350 лв. 1 Елхово
Други оператори на стационарни машини и съоръжения Срочен 380 лв. 2 Ямбол
Машинни механици и монтьори Срочен -- 1 Ямбол
Друг обслужващ персонал Срочен -- 1 Ямбол
Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство Срочен -- 1 Ямбол
Лекари Безсрочен -- 2 Ямбол
Лекари Безсрочен -- 1 Ямбол
Работници по производство на облекло и сродни на тях Срочен -- 1 Ямбол
Лекари Безсрочен -- 3 Ямбол
Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство Срочен -- 3 Ямбол
Работници по производство на облекло и сродни на тях Срочен -- 1 Ямбол
Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство Срочен -- 2 Ямбол
Административни приложни специалисти Срочен -- 1 Стралджа
Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси Срочен -- 2 Ямбол
Сервитьори и бармани Безсрочен -- 1 Ямбол
Административни специалисти Безсрочен -- 1 Тунджа
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях Срочен -- 1 Ямбол
Персонал, полагащ здравни грижи за хора Срочен -- 2 Ямбол
Леяри, заварчици, тенекеджии, монтажници на метални конструкции и сродни на тях Безсрочен 421 лв. 1 Елхово
Монтажници Безсрочен 380 лв. 1 Ямбол
Леяри, заварчици, тенекеджии, монтажници на метални конструкции и сродни на тях Безсрочен -- 1 Ямбол
Обслужващ персонал в транспорта Безсрочен -- 1 Ямбол
Персонал, информиращ клиенти Безсрочен 600 лв. 2 Ямбол
Персонал, информиращ клиенти Безсрочен 600 лв. 2 Ямбол
Сервитьори и бармани Безсрочен -- 1 Ямбол
Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси Безсрочен -- 1 Ямбол
Работници в добивната промишленост и строителството Безсрочен -- 3 Ямбол
Оператори на подвижни съоръжения Безсрочен -- 1 Ямбол
Готвачи Безсрочен -- 1 Ямбол
Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси Срочен -- 1 Ямбол
Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии) Срочен -- 1 Ямбол
Други оператори на стационарни машини и съоръжения Срочен 380 лв. 1 Ямбол
Обслужващ персонал в транспорта Безсрочен -- 1 Ямбол
Оператори на подвижни съоръжения Срочен -- 1 Ямбол
Работници в преработващата промишленост Срочен 367 лв. 2 Ямбол
Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии) Безсрочен -- 1 Ямбол
Оператори на подвижни съоръжения Срочен -- 1 Ямбол
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях Срочен -- 1 Ямбол
Сервитьори и бармани Срочен -- 1 Ямбол
Учители в начален етап на основното образование (I-IV клас) и в предучилищно възпитание и подготовка Срочен -- 1 Ямбол
Монтажници Срочен -- 9 Ямбол
Помощници при приготвянето на храни Срочен -- 1 Ямбол
Работници по производство на облекло и сродни на тях Срочен -- 1 Ямбол
Сервитьори и бармани Срочен -- 1 Ямбол
Бояджии, чистачи на фасади и сродни на тях Срочен 400 лв. 1 Елхово
Готвачи Срочен -- 1 Ямбол
Работници в преработващата промишленост Срочен -- 1 Ямбол
Готвачи Срочен -- 1 Ямбол
Монтажници Срочен -- 1 Ямбол
Машинни оператори в хранително-вкусовата промишленост Срочен -- 5 Ямбол
Работници по производство на облекло и сродни на тях Срочен -- 1 Ямбол
Работници в преработващата промишленост Срочен -- 1 Ямбол
Работници в преработващата промишленост Срочен -- 1 Ямбол

Read 974 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo