×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Смяна по тъжен повод в ОИК Ямбол. :(

Неделя, 13 Април 2014 06:49

На 11 април ЦИК е сезирана от общинският председател на ГЕРБ Ямбол Александър Стойков за необходима( по тъжен повод)  смяна на човек от тяхната квота. От нас съболезнования!!!
Припомняме, че, поради заболяване, от първоначалния състав от квотата ГЕРБ от  РИК беше изведена и заменена Женя Кайали.

РЕШЕНИЕ
№ 147-ПВР/МИ
София, 11.04.2014

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Ямбол, област Ямбол

Постъпило е предложение с вх. № МИ-15-18/10.04.2014 г. от Александър Стойчев Стойков - общински ръководител на ПП „ГЕРБ", за промяна в състава на ОИК - Ямбол, област Ямбол. Предлага се на мястото на Юлия Карчева Варадинова-Димитрова - член на ОИК, да бъде назначена Златинка Георгиева Джукелова. Към предложението са приложени: препис-извлечение от смъртен акт от 19.03.2014 г. от община Бургас; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Златинка Георгиева Джукелова.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връззка с чл. 51, ал. 2, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Ямбол, област Ямбол, Златинка Георгиева Джукелова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Read 1831 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo