×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

СВОБОДНАТА КОНКУРЕНЦИЯ

Събота, 08 Септември 2012 04:00
малко двама участници наричани икономически субекти, към постигане на една обща цел, при което успеха за постигането ѝ от единия участник, се базира на неуспеха на останалите участници. Според някои автори съществуват два вида конкуренция - съвършена и несъвършена конкуренция: Съвършената конкуренция представлява идеализирана форма на конкуренция при пазарното стопанство. Необходимо условие за съвършената конкуренция е паралелно съществуване на множество (обикновено малки) фирми, произвеждащи еднаква продукция, но нито една от тези фирми да няма контрол върху цените на произвежданата стока или закупуваните суровини, необходими за производството ѝ. Исторически не е доказано, че въобще някога е съществувала съвършена конкуренция, поради което тя може да бъде причислена само към утопичниякапитализъм. Изключение прави само производството и търговията с оръжия. До 1990-те САЩ и СССР са в отношения на съвършена конкуренция на пазара за оръжия. В духа на демократизирането, Запада поучава източно европейците, че търговията с оръжия е неетична и страните от Източна Европа разрушават оръжейната си промишленост, а САЩ в тази епоха реализира най-големите печалби от продажба на оръжия за цялата си история. "At this moment, America's highest economic need is higher ethical standards - standards enforced by strict laws and upheld by responsible business leaders." George W. Bush, corporate responsibility speech - July 9, 2002 "В този момент, високо етични стандарти са това, от което американската икономика се нуждае - стандарти, които се прилагат от строги закони и от отговорни корпоративни мениджъри." Джордж Буш, реч на 09.07.2002 пред мениджъри на американски корпорации На 13 юни 2002, САЩ анулират едностранно договора от САЛТ за ограничение на стратегическото въоръжение. Несъвършената конкуренция е единствената известна до сега в практиката, функционираща форма на конкуренция при пазарната икономика. При несъвършената конкуренция, частният предприемач още преди да започне производството на дадена стока, илиминира потенциални или вече съществуващи конкуренти, които произвеждат или биха могли да произвеждат същата стока, чрез лобисти в правителството и правосъдието. И гарантира купувачи на стоката, чрез лобисти в медиите и образователните институти. В случай, че частният предприемач е ангажиран в сферата на фармацефтичната промишленост или трансплантация на органи, ползва услугите на лобисти и в здравеопазването. Казано с други думи: Несъвършената конкуренция е диаметрална противоположност на свободната конкуренция. The slogan of the Rockefellers: "Concurrency is a sin!" Девизът на Рокфелер: "Конкуренцията е грях!" Свободната конкуренция както и Американската мечта, в модерното общество се прокламира от господстващите, като основен принцип на капитализма. Но всички известни кланове на "банкерския елит", не са успели за последните 200 години, да се сдобият с половината от благата на земята, посредством честен труд и свободна конкуренция. Първият Рокфелер - William Avery Rockefeller, Jr., известен за своето време като знахар, изнасилвач и крадец на коне, е изкарвал прехраната си като производител и търговец на "лекарство против рак", тоест шарлатан. Ротшилд си помага в бизнеса с така нареченото стадно чувство - Herd behavior. Поведението на акционерите на финансовия пазар е аналогично на поведението на стадо животни. Rothschild разпространява слухове за победата на Наполеон при Ватерло. Започва разпродажба на английски държавни ценни книжа, всички акционери го последват и съответно цените на акциите рухват. Малко преди да стане известна истината за поражението на Наполеон, Ротшилд изкупува същите английски държавни ценни книжа на безценица, което гарантира на клана Rothschild, да управлява света през следващите 200 години. Основателят на ФЕЙСБУК Марк Зукърбърг, най-младият милиардер на земята, според неговите биографи открадва идеята у свои първоначални съдружници, финансира се от свой приятел, когото в последствие илиминира като съдружник и поръчва на свой състудент програмист, да изготви програмата. По-точно ще бъде Марк Цукерберг да се нарече не основателя, а лицето на ФЕЙСБУК, доколкото ФЕЙСБУК е проект на ЦРУ, а не хрумване на студент-социопат, който имал проблеми с жените, както го обрисуват неговите биографи. В широкия смисъл на понятието КОНКУРЕНЦИЯ, съвременното общество с пазарна икономика и правна система, която гарантира парите да се унаследяват, целят именно да елиминират свободната конкуренция. Защото ако имаше свободна конкуренция, Моцарт нямаше да умре в мизерия и даже жена му да го напусне когато се разболял, а Салиери нямаше да стане гениален за своето време композитор. Лукави "икономисти" се опитват да приписват на пазарната икономика, компоненти на Дилема на затворника. Дилемата на затворника е умишлено провоцирана ситуация от господстващите, с цел да подведе управляваните да приемат неизгодно за тях решение, като ги постави в условия на конкуренция и обещае привилегии на тези, които предадат другарите си. При пазарната икономика конкуриращите се фирми не се предават един друг, напротив те се договарят да поддържат перманентно високи цени. Технологиите на производство непрекъснато се усъвършенстват и производството на стоки става все по-евтино. А в условията на Евросъюз, производствените разходи допълнително се намаляват, чрез изнасяне на производствения процес в съсенди страни - Outsourcing. Но прогресивното намаляване на производствените разходи не води до понижаване цените за потребителите. Защото ако фирмите започнат да се конкурират с ниски цени, ще настъпи дефлация. А при дефлация стоките стават все по-евтини и потребителите решават да изчакат с покупката на една стока, след като същата стока на следващия ден ще е по-евтина.
Read 1404 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2023 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo