×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Аргументите на кмета за въвеждане на платената "Синя зона" Featured

Събота, 07 Юли 2012 05:05

Предложение
от Георги Славов - кмет на Община Ямбол
Уважаеми дами и господа общински съветници,
Съгласно разпоредбата на чл. 99, ал 1 от Закона за движението по пътищата в населените места, собственикът или администрацията, управляваща пътя може да определя райони, пътища или части от пътища за зони за кратковременно паркиране в определени часове от денонощието, като съответният общински съвет може да определя такса за паркиране.

Имайки предвид тази възможност, предлагам обособяването на Синя зона за кротковременно платено паркиране в централната част на града. В центъра на Ямбол в момента има недостиг на местата за паркиране, който ще нараства и в бъдеще, предвид трайната тенденция за увеличаване броя на автомобилите. това води до свръх натоварване на трафика и пренасищане на улиците и паркингите от спиращи или паркиращи МПС-та, което от своя страна затруднява движението и на пешеходците, а същевременно нанася щети на инфраструктурата, заради честото паркиране върху тротоарите и зелените площи.

Целта на синята зонае да преодолее тези негативни последици, като ограничи засиления трафик в центъра и масовото паркиране, част от което е в нарушение на правилата за движение. Практиката от други градове с въведена такава зона показва, че платеното паркиране е най-удачния и ефективен вариант за редуциране на продължителността и натовареността на паркиране, при порложение, че се спазват изискванията, които ги регламентират. Очакванията са по този начин да се подобри достъпа до ЦГЧ, като в същото време се намали трафикът в тази част на града и съответно отделяните вредни емисии и прах от автомобилите, с което ще се повиши качеството на градската среда. А това като краен резултат озночава подобряване на условията на живот и работа в ЦГЧ.

След направения анализ на уличната мрежа в ЦГЧ, считам за целесъобразно обособяването на синята зона изключително в идеалния център, заключен на територията между ул. "Елена Янкова", ул. "Александър Стамболийски", ул. "Страхил", ул. "Преслав", ул. Пети януари", ул. "Стефан Караджа", ул. "Богомил", ул. "Искър", ул. "Срем", ул. "Хн Тервел, ул. "Цар Самуил", ул. "Васил Карагьозов", ул. "Цар Иван Александър, ул. "Бузлуджа", ул. "Константин Иречек", ул. "Анка Александрова". В тази зона има възможност за обособяването от 500 до 1000 места, което ще стане поетапно и съобразено с конкретните условия на всяка улица.

Границите на зоната за платено паркиране са заложени така, че да обхващат най-проблемните зони за паркиране, като целта е да се обособи една максимално концентрирана зона, в която да се упражнява ефективен контрол за спазване изискванията на Закона за движението по пътищата. Обособяването на зона с по-широк обхват би увеличило излишно средствата за обезпечаване на процеса и ще създаде затруднения при организирнето на движението

Предвид икономическата ситуация и на база практиката от други градове, считам, че таксата за престой трябва да бъде в рамките на 1 лв. на час Събраните от платеното паркиране средства, ще бъдат инвестирани изцяло за подобряване инфраструктурата на града, за изграждането на нови паркинги, благоустрояване и рехабилитация на уличната и общинската пътна мрежа, тротоари и настилки на територията на община Ямбол

За живущите по постоянен и настоящ адрес в границите на зоната за кратковременно паркиране предлагам въвеждането на режим на преференциално паркиране, с оглед на гарантиране на поне едно паркомясто за всяко домакинство, като цената, която ще се заплаща ще бъде ограничена до 10 лв. на месец. Предвид факта, че в обособените зони за кратковременно паркиране са концентрирани голяма част от обществените, кредитни и финансови институции, считам за удачно въвеждането на режим на платено преференциално паркиране "Служебен абонамент", като по този начин се обезпечава нормалното извършване на дейността на обществените организации.

Цалата организация и контрол  на Синя зона ще се осъществява от ОП  "Общински пазари и платени зони за паркиране", което е приемник на ОП "Общински пазари". ОП "Общински пазари" е специализирано звено на община Ямбол за изпълнение на дейности, финансирани от бюджета на общинаната, определен от Общински съвет.

Чл. 53, ал 1, т.2 от ЗОС, вменява правото на предприятие от този тип да предоставя услуги или осъществяване на други местни дейности, необходими за задоволяване на потребностите на общината или на нейното население, които се финансират от бюджета на общината, определени от ОбС. Разпоредбите по чл. 52, ал 2 от ЗОС гласи, че предприятието може да се преобразува с решение на ОбС. Съгласно законовите основания и във връзка с предложението за синя зона, предлагам общинското предприятие да да се преобразува и обхване новата дейност, под наименованието ОП "Общински пазари и пратени зони за паркиране", съответно да се приеме нов правилник, въз основа на който да се реализира дейността.

Предвид изложените обстоятелства и на основание чл. 21, ал1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 99 от Закона за движение по пътищата, предлагам Об.С-Ямбол да вземе следните

РЕШЕНИЯ

1. Определя зона за кратковременно платено паркиране на улици, площади или части от тях - публична общинска собственос само в делнични дни между 8.00 ч. и 18.00 ч. в района на ЦГЧ ...

Бел. Яс - това е аргументацията за въвеждането на "Синя зона" в Ямбол, за което решение ще трябва да вземе в петък 13 Общинския съвет.

Можете да се включите в анонимната ни анкета по въпроса Трябва ли му на Ямбол "Синя зона"...в на първа в сайта по-долу вдясно

Read 1705 times
Rate this item
(2 votes)
Tagged under
Copyright © 2023 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo